Yönetime Odaklanmak

 • Şemsettin Akçay
 • 29 Eylül 2016
şemsettin akçay

Yönetim kademesinde bulunan kişiler öncelikle kendilerini yönetmeyi öğrenmelidirler. Kendinizi yönetemiyorsanız, şirketi nasıl yöneteceksiniz?

Yönetici Gelişim Atölyesi, bu alanda başarılı olmak isteyen kişilere, orta ve üst düzey yöneticilere yönelik hazırlanan uygulama ağırlıklı bir eğitim programdır. Yönetici Gelişim Atölyesinde aşağıdaki konularda kendinizi geliştirebilirsiniz. Her atölye çalışmasının içeriği katılımcılardan gelen ön kayıt formundaki talepler doğrultusunda son halini alır. Atölye çalışmalarında yer alan temel konulara ilave olarak, katılımcı bazında özelleştirmeler yapılır. Atölye çalışmaları öncesinde kişisel testler ve atölye kapsamında yer alan konularda sahip olunması gereken temel yetkinliklerin ölçümü yapılır. Yapılan özelleştirmeler sonucunda her atölye çalışması benzersiz hale gelir. Atölye çalışmaları yaklaşımını öğrenmek için burayı tıklayın

Çalışanlarınızı harekete geçiren nedir? Her sabah evden çıkıp işyerine geliyorlar. Günlük yaşam sürelerinin neredeyse üçte birini sizin şirketinizin başarılı olması için harcıyorlar. Aldıkları maaştan çok daha fazlasını katma değer olarak yaratıyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Neden bir başka şirket veya kendi işletmelerini kurmak yerine sizin şirketinizi tercih ediyorlar? Belirlediğiniz şirket hedeflerine ulaşmak için gösterdikleri bu yoğun çabanın nedeni ne? Bu sabah şirket yönetimindeki bir kişi olarak bu sorularla işe başlayın. Bugüne kadar görmediğiniz veya duymadığınız neleri fark edersiniz?

Bir konuya Odaklanmak,
başarının ön koşuludur.

Yönetici Gelişim Atölyesinde bu soruların yanıtları ile çalışmalara başlarız. Başarı için üç unsurun bir arada olması gerekir.
Bunlar: 1. İşi yapmak için duyduğunuz istek, 2. Doğru zamanda, doğru şekilde yapabilmek için gerekli kabiliyetlere sahip olmak ve 3. Sadece işi tamamlamak için gereken odaklanmayı, zamanı ve kaynakları sağlamak. Bunlardan birisi eksik olduğunda aşağıdaki yanıtlar ortaya çıkar;


şemsettin akçay
 1. İstek yoksa: İşi yapmak için gereken kabiliyetlere sahiptim. Zamanım ve kaynaklarımda vardı, sadece yapmadım.
 2. Kabiliyet yoksa: İşi yapmak için zamanım ve isteğim vardı, gerekli kabiliyetlere, bilgiye sahip olsaydım yapacaktım.
 3. Odaklanmak: İşi yapmak için gereken kabiliyetim ve isteğim vardı, sadece bunu yapmak için zamanım veya kaynaklarım olmadı. Bunlara sahip olsaydım yapabilirdim.

Sizin şirketinizde en çok hangisi kullanılıyor? Atölye çalışmalarından bunların ortaya çıkış nedenlerini ve nasıl çözülebileceğini öğrenirsiniz. Bir sonraki atölye konumuz ise yöneticilik, liderlik ve koçluk kavramları üzerinedir.


şemsettin akçay

Toplumsal değişimlere baktığımızda, yaşanan dönemler beş temel çağa ayrılır. Yukarıda sıralaması göreceğiniz bu çağlardan bilgelik dönemi içerisindeyiz. Prof. Peter F. Drucker’ın 2000 yılında yazdığı makalede belirttiği gibi, günümüzde bilgiye ulaşmak her geçen gün kolaylaşmaktadır. Sorun artık bilmek değil, neyin, nasıl ve hangi düzende uygulamaya konulacağıdır. Bunun için insanların kendi kendilerini yönetmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Bu yaklaşımı hayata geçirmek söylendiği kadar kolay değildir. şirket yönetim modellerine baktığımızda da bunun yansımalarını kolayca görebiliriz.

Bugüne kadar danışmanlık ve eğitim verdiğimiz 104 farklı sektördeki, 370 şirkete baktığımızda yönetim açısından dört çağın yaşandığını gördük. Bunlar; yöneticilik, liderlik, koçluk, kendini yöneten ekipler dönemi olmak üzere dörde ayrılır. Sizin şirketinizin hangi çağda olduğunu aşağıdaki bilgilere bakarak belirleyebilirsiniz.


şemsettin akçay

İşletme yönetimi alanında yapılan kavram tartışmalarına baktığımızda, yöneticilik eski moda, liderlik zamanı geçmek üzere, şimdi koçluk zamanı gibi yaklaşımları görüyoruz. Öncelikle bu kelimelerin sonundaki “lik-luk” ekine bakalım. Türkçe’de bu ekler yapım eki olarak geçiyor. Yani Lider, yönetici ve koç diye bir şey var. Yapım eki, adı üstünde bu kavramları yapmak, yerine getirmek demek. Peki, yaparken bunlardan birisinin diğerine üstün olduğunu veya daha iyi olduğunu nasıl anlayacağım? Aynı anda kullanamaz mıyım? Bir seçim yapmak zorunda mıyım? Bana sorarsanız tabii ki hayır.

Yöneticilik

 • Yaklaşım:Bugüne ve yapılacak işlere odaklanır, yönetir. Görev ve talimatların yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Yapmayanlar uyarılır. Gerçekleşen verilere bakarak mevcut durumu analizi eder. Odak noktası dün ve bugündür.
 • Çalışanlar:Ne yapmaları gerektiğini birisi söylemelidir. İşi yapıp yapmadıklarını sürekli kontrol etmek gerekir, kendi başına bırakırsanız kaytarırlar.

Liderlik

 • Yaklaşım:Yarına ve gelecek planlarına odaklanır. Şirket vizyonunu gerçekleştirmek için gereken yol haritasını hazırlar. Örnek olarak çalışanları harekete geçirir. Başarı birlikte kutlanmalıdır. Çalışanların eğitim ve gelişimine odaklanır. Onlar adına plan yapar.
 • Çalışanlar:Örnek olursanız, istediğiniz yönde iş üretirler. Vereceğiniz yönetim sorumlulukları ile gelişimi öğrenebilirler. Hata yapmak doğaldır, sorumluluk yönetime aittir.

Koçluk

 • Yaklaşım:Ekiplere ve kendi başına iş yapabilen kişilere odaklanır. Çalışanların soru sorma ve kara alma kabiliyetlerini geliştirmek gerekir. Kendi pozisyonlarının yetki ve sorumluluğunu alabilir, eğitim ve gelişim planlarını yapabilirler.
 • Çalışanlar:Yolda kaybolmamalarına dikkat etmek gerekir. Kendi sorumluluklarını almalılar. Doğru veya yanlışın sonuçlarına katlanırlar. Düştüğünde ayağa kalkmayı bilmesi gerekir.

Lider – Yönetici – Koç

 • Yaklaşım:Yöneticiler ve çalışanlar bütünün bir parçasıdır. Ulaşılmak istenen amaç ve hedefler birlikte belirlenir. Süreçlere odaklanmak gerekir. Süreçler doğru tanımlanırsa, başarı doğal olarak ortaya çıkar. İş geliştirme herkesin çalışma alanıdır. Kişilerden ziyade şirket başarısı öndedir. Burası bizimdir kültürü hâkimdir.
 • Çalışanlar:Gerekli esnekliği sağlarsanız, onlar yapılacak işleri planlar, yönetir ve yerine getirirler. Bu aşama kendi kendini yöneten takımların bir araya geldiği şirketleri temsil eder.

Her şirketin yönetimi bu dört aşamadan geçer. Şirketin hangi modelde, ne kadar süre kalacağı yönetici kademesindeki kişilerin gelişim düzeyine bağlıdır. Bazen şirketin bir bölümü 3'üncü aşamada iken, bir başka bölümü henüz 1'de olabilir. Yönetici Gelişim Atölyesinde yapılan çalışmalar ve uygulamalarla bu aşamalarda ortaya çıkan sorunları nasıl çözümleyeceğinizi ve bir sonraki aşamaya geçmek için neler yapmanız gerektiğini öğrenirsiniz.


şemsettin akçay

Tüm değişim kararları yönetim seviyesinde verilir. Bir konuda değişime karar vermeden önce yukarıdaki üç temel bilgiye sahip olmak gerekir. Yönetimin diğer çalışma alanlarında olduğu gibi değişim sürecinde de ilgili taraflarla yapılacak görüşmelerde ortak bir noktaya gelmek başarıyı doğrudan etkiler. Bu nedenle Yönetici Gelişim Atölyesi bir sonraki eğiim konusu müzakere teknikleridir.

Müzakere Teknikleri Eğitimi

Karşılıklı bağımlılık iş hayatının olmazsa olmaz koşuludur. Farklı beklentiler, farklı bakış açıları, çoğu kez de çatışan amaçlar iş yaşamının doğal bir parçasıdır. Başarılı bir müzakere tüm tarafların kazançlı çıktığı bir denge durumudur.

Bugün iş dünyasındaki uzlaşma, genellikle olması gerektiğinden daha karmaşıktır. Öncelikle kendinizi büyük düşünmeye hazırlarsanız, konularda en üst noktayı hedeflerseniz, müzakereleri en verimli biçimde sonuçlandırabilirsiniz. Yönetici Gelişim Atölyesi uygulamalarında; bütün kuralların, sayıların ve tahminlerin her an değişebileceğini hesaplayarak kendinizi değişen durumlarda konuya hakim olmaya hazır hale getirirsiniz.

Değişimin bu kadar hızlı ve belirsiz olduğu bu dönemde, başarılı yöneticilerin hepsi bugünü doğru okuyan ve geleceği öngörebilen kişiler olması tesadüf değildir. Yaptığınız müzakereler için, değişimi yönetebilmek başarının ön koşuludur. Müzakerelerde doğru sonuçlara ulaşmak için iyi yapılmış analiz çalışmalarına ihtiyaç var. Bunun için soruna doğru ve gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmanız gerekir. Atölye çalışmalarında müzakerelerde kullanabileceğiniz analiz tekniklerini uygulayarak öğrenirsiniz.

Müzakere bir karar alma sanatıdır. Müzakerenin başarısı, yöneticinin yapılan analiz çalışmasından yararlanarak “etkili” bir karara ulaşıp ulaşmadığıyla ölçülür. Etkili bir karar ise ancak bir yöneticinin araştırmadan elde ettiği bilgileri kendi kişisel bilgileriyle birleştirmesiyle alınır. Bu arada alınan karar uygulamaya dönüşmedikçe yapılan müzakere çalışmalarının bir anlamı yoktur. Doğru karar, uygulanabilen karardır. Atölye çalışmaları ile alınan kararların kolayca nasıl uygulanabileceğini görürsünüz.

Peter F. Drucker karar sürecindeki uygulama adımını şöyle tarif ediyor:

“ Alınan kararı uygulama görevinin ve sorumluluğunun kime ait olduğunu mutlaka açıkça belirlemek gerekir. Eğer kararı alıp sorumluluk ve yetkiyi saptamazsak sadece bir niyet beyan etmiş oluruz. Karar almış olmayız.”

Bazı insanlar karşılıklı görüşmelerde konuşulan konulardaki isteklerini kabul ettirdiklerini, bazılarının ise konuşulan konuları daha karmaşık, içinden çıkılmaz hale getirip işi veya olayı kilitlediklerine dikkat ettiniz mi? Bir işi bitirip konuyu kendi istediğiniz şekle getirmek, müzakere ve karar alma kabiliyetlerinizin gelişim düzeyine bağlıdır.


şemsettin akçay

Tek bir hedef belirleyerek tüm bölümlerde başarı sağlanabilir mi?

Hedef Odaklı Yaratıcı Takımlar Eğitimi

Takım Çalışmasının başarılabilmesinde en önemli faktör, takım içerisindeki iletişim ve ilişkilerdir. Kendilerini ve takımın diğer üyelerini çok iyi tanıyan, her üyenin takım içerisindeki rolünün ve değerinin farkında olan bireyler ancak etkin ve sağlıklı iletişim kurabilir ve sinerji yaratan etkin bir takım olabilirler. Bunu sağlayacak olan en önemli unsur, takımı yöneten lideridir.

Bir işletmede yöneticiler ve çalışanlar ne kadar yüksek nitelikli olursa olsun, eğer o işletmede etkin bir takım çalışması yapılmıyorsa, başarıya ulaşmak güçtür. Takım çalışması olmayan işletmelerde, bireysel performanslar gerçek verimliliği ortaya çıkarmakta yetersiz kalır.

Takımların başarılı olması için hedef belirlenmesi, bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının ölçümlenmesi, performansı artıran en etkin yöntemdir. Hedef belirlemede kişilerin yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarılabilmesi ve hedef oluşturma aşamasına katılımları, takımların başarısını etkileyen faktörlerden birisidir. Amaç ve hedeflerin nasıl tanımlandığı, hedefler arasında kurulan ilişkiler ve bunların stratejik planla bağlantıları önemlidir. Hedef odaklı takımlar oluşturmakla iligli sorunlardan birisi kurumsal hedeflerin bireysel hedeflere dönüştürülmesidir.

Sizi rakiplerinizden ayıran şey, çalışanlarınızın bilgi, beceri, kabiliyet ve bağlılıkları ile ortaya çıkan performanslarıdır. Bu taklit edilemez rekabet gücünüzü oluşturur.

Şirket ve çalışanlar için tek bir hedef belirlesek ve bütün herkes sadece bu hedefi gerçekleştirmek için çalışsa başarılı olurmuyuz?

Hedefimiz: Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için gereken zamanı ve kaynakları ... oranında nasıl azaltabiliriz? Oran bölümünü ihtiyacınıza göre siz doldurun, % 1'de olabilir % 20'de. Sonra bu hedefi tüm çalışanlarınızla paylaşın. Müşteri kavramını sadece hizmet verdiğiniz şirketlerle veya kişilerle sınırlamayın. Muhasebe, teknik servis, depo, satış gibi sizle iletişim halinde olan herkes sizin müşterinizdir. Öncelikle kimlerin sizin müşteriniz olduğuna dair bir liste hazırlayın. Sonra bu müşteri ile olan iletişim ve iş süreçlerinizi yazın. Bunları daha az zaman ve daha az kaynak harcayarak nasıl kolaylaştırabilirsiniz.

Yönetici Gelişim Atölyesinde bir sonraki eğitim konusu en çok zaman harcanan toplantı yönetimidir.


şemsettin akçay

Toplantı Yönetimi Eğitimi

İnsanların pozisyonları yükseldikçe daha çok toplantıya katılırlar. Yapılan araştırmalar bazı yöneticilerin toplam çalışma saatlerinin yüzde 90’lık kısmının toplantılarda geçtiğini göstermektedir. Bununla birlikte aynı araştırmalar, birçok yöneticinin ise katıldıkları toplantı sürelerini zaman tuzağından başka bir şey olarak görmediklerini göstermektedir.

Şimdi uygularsanız,
kolay öğrenirsiniz.

Toplantılar, her yönetici için katılımcı-demokratik yönetim modelini uygulayabilmek için astlarını karara katma sürecidir. Önümüzdeki yıllarda kurumlarda yapılan toplantıların sıklığının daha da artacağını biliyoruz. Çünkü toplam kalite yönetimlerinin özü ekip ve ortak akıl çalışmalarıdır. Ekip çalışmalarında toplantılar başlı başına bir unsurdur. Ekipler, toplantılar aracılığı ile birlikte nasıl çalışılacağını öğrenir.

Genel olarak toplantı, birden çok kişinin, bir sorun, bir olay veya olgu üzerinde görüşme yapmak amacıyla bir araya gelmelerine denir. Toplantıların; bilgi almak veya haber vermek, sorunları ortaya çıkarmak, karar almak ve sorun çözmek ile katılımcı yönetimi gerçekleştirmek üzere dört temel işlevi vardır. Bu temel işlevlerin yerine getirilmesinde, farklı toplantı türü veya çeşitlerinden yararlanılmaktadır.

Birçok kişiye aynı anda bilgi aktarılması ve bir karar alınması gerekiyorsa, koordinasyona ve ortak akla ihtiyaç varsa, toplantı yapılmasına ihtiyaç var demektir.

Yönetici Gelişim Atölyesinde daha az süre harcayarak verimli toplantılar yapmayı uygulayarak öğrenirsiniz. Atölye çalışmaları stratejik plan eğitimi ile devam eder.


şemsettin akçay

Stratejik Planlama Eğitimi

Sizin bir planınız yoksa, başka planların bir parçası olursunuz.

Stratejik plan sizin geleceğinizdir. Pek çok işletme, geleceğe yönelik hedefler yerine bugünün hedefleriyle uğraşmaktadır. Her şirket kendi alanında en iyisi olmayı, mükemmeli yakalamayı ister, bu amacı gerçekleştiremediğinde ise, yönetim hatayı değil hatalıyı aramaya başlar.

Yapılan incelemeler yaşanan hataların % 82'sinin planlardan kaynaklandığını göstermektedir. İyi bir gelecek, gerçekçi hedefler, katılımcı bir yaklaşım ve doğru yapılan bir stratejik planlama ile mümkündür. Stratejik olarak düşünmeden yapılan planlar ise sadece istek olmaktan öteye gidemez.

Stratejik planlama, sıradan bir uzun vadeli plan değildir. Ulaşılmak istenilen, sonuca giden yolda rakiplere üstünlük sağlayacak, aynı anda birkaç fonksiyonu birlikte değerlendirebilecek, uzun vadede yapılan planların izlenmesine, kontrol edilmesine olanak sağlayacak bir yönetim aracıdır.

Stratejik planlama çalışmaları yönetimin en önemli fonksiyonlarından birisidir. Kaptan köşkü geminin nereye gideceğini belirlemiyorsa, işiniz rüzgar ve denizin koşullarına kalır. Yapılacak çalışmaların sonucu tüm şirketi etkiler. Stratejik planlar çalışanların katılımı ile yapılırsa, herkes sahiplenir. Yöneticilerin rolü burada devreye girer. Birlikte ortak akıl çalışmaları ile bu süreç kolayca hazırlanabilir ve uygulanabilir. Bu sayede elde edilen başarı herkesin olur.

Yönetici Gelişim Atölye çalışmalarında farklı sektörlerdeki planlar ve uygulamalar birlikte incelenir. En iyi örnekler ve başarı hikayeleri paylaşılır. Bu eğitim bölümü sonunda hemen uygulayabileceğiniz bir yol haritasını elde edersiniz. Atölye çalışmaları yönetim becerileri geliştirme eğitimi ile devam eder.


şemsettin akçay

Bugün, dünden farklı değilse, yarın da bugün gibi olacaksa o yerde değişime ihtiyaç yoktur. Değişimin olduğu yerde lidere ihtiyaç vardır. Son yıllarda giderek artan bir oranda liderlikten bahsetmemizin sebebi, bugüne kadar görülmemiş hızda bir değişimin içinde olmamızdan kaynaklanıyor. Yukarıda 1960 yılından günümüze şirketlerdeki yönetim ve uygulama değişimleri yer alıyor. Geçmişten bugüne kadar olan trendlere baktığımızda bir çoğunun halen geçerli olduğunu ve uygulandığını görüyoruz. Örneğin Türkiye'de bir çok sektör bugünlerde kümelenmeyi konuşuyor, bu yaklaşım 50 yıl önce başlamıştı. Şimdi fark etmemiz sizcede biraz garip değil mi?

Yönetici Gelişim Atölyelerinin bu bölümü 1960'lı yıllardan günümüze bu alanda yaşanan değişimleri ve şirketlere olan etkilerini inceleyerek başlamaktadır.

Yönetim Becerileri Geliştirme Eğitimi

Günümüz şartlarında işletmeler arasında farkı belirleyen ana faktör insandır. Gerek çalışan, gerekse yöneten olarak işletmelerdeki insanların işlerini, kendi performans sınırlarını sürekli geliştirerek yapmaları gerekir.

İşletmelerde, kurumsal hedefler için mevcut insan kaynağını tüm yönleri ile yöneterek ve yönlendirerek geliştiren ve kişisel yetkinliğini, becerilerini her geçen gün arttıran yöneticiler başarılı olabilir.

Yöneticiler görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmek için bir takım nitelik ve özelliklere de sahip olmalıdırlar. Olgun davranabilen, kendine güvenen ve başkalarına güven verebilen, samimi ilişki kurabilen ve empati yapabilen, ileriyi görebilen yöneticiler çalıştıkları işletmelerin başarısında önemli bir rol üstlenmektedirler.

DEĞİŞMİYORSANIZ,
GELİŞEMEZSİNİZ

Yöneticilerinin, yönetim ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi yolu ile çalışanların motivasyonu ve iş verimi üzerinde olumlu gelişmeler elde etmek için, tüm yönetim faaliyetlerinde profesyonel bir anlayışın yerleştirilmesi önemlidir.

Yönetici Gelişim Atölyeleri zamanınızı ve yaşamınızı daha verimli nasıl kullanabileceğinizi öğreneceğiniz bir bölümle tamamlanıyor.


Sonuç Odaklı Yaşam ve Zaman Yönetimi Eğitimi

Zamanı yönetmek, kendimizi yönetmektir. Kendimizi yönetemiyorsak, zamanı nasıl yönetiriz.

Yapılan araştırmalar; % 87'imizin eve iş götürdüğünü, % 66'imizin ayda en az bir hafta sonu çalıştığını, % 54'ümüzün çocuklarımızla haftada 2 saatten az zaman geçirdiğimizi ortaya koymaktadır. Bugün yaşadığımız iş ortamı ve çalışma düzenimiz nedeni ile kendimizi çok çabuk tüketmekteyiz.

Uzun süreler para kazanmak için kişisel sağlığımızı kaybediyoruz. Sonunda eski sağlıklı günlere geri dönmek için bu sefer kazandığımız parayı tüketiyoruz. Kısır bir döngü içindeyiz sanki. Yaşamdan keyif almak yerine bir çok şeyi emekli olacağımız günlere erteliyoruz. Bu yaklaşımda bireysel stres düzeyimizi her gün arttırıyor. Zamanı bir türlü dengeleyemiyoruz. Keşke bir gün 48 saat olsa.

İletişim teknolojilerinin artması ile hayatımızın büyük bir bölümü internete bağlı olarak geçiyor. İş yapmadığımız zamanlarda sosyal medyadayız. Tüm bu karmaşanın içinde yeni bir yol bulmaya ihtiyacımız var.

Atölye çalışmalarının bu bölümünde bireysel kapasitenizi nasıl geliştireceğinizi öğrenirsiniz.


şemsettin akçay

Atölye çalışmalarına katılmadan önce bunları okumanızı öneririm.


Atölye Eğitim Tarihleri

Eğitim Başlangıç Tarihleri

22-25 Ağustos 2022 - 4 Gün

Eğitim Süresi: 4 - Gün

Eğitim Saatleri: 09:30 - 16:00

Eğitim Bedeli: 8.400.-TL + KDV


Atölye Eğitim Yöneticisi

Şemsettin Akçay
Satış Pazarlama ve Inovasyon Mühendisi


% 100 Memnuniyet Garantisi

Atölye çalışmalarında öğrendiğiniz bilgileri 12 ay boyunca tümüyle uygular, üzerinize düşen görevleri yerine getirir, gerekli pratik çalışmaları yapar ve buna rağmen bir ilerleme elde edememezseniz, ödediğiniz ücreti tümüyle iade ediyoruz. Bu yaklaşımdan yararlanmak için geri bildirim anketimizi doldurmanız yeterlidir. % 100 memnuniyet garantisi bizim size taahhüdümüzdür.


Atölye çalışmalarına Ön Kayıt yapmak veya detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.

Ön Kayıt - Bilgi Talep Formu

Talebiniz kayıt edildi.

Bizim için ne söylediler?

Çok olumlu ve faydalı bir eğitim olduğuna inanıyorum. Bundan böyle olaylara daha fazla açıdan bakmaya çalışacağım. En kısa sürede de hızlı okuma tekniklerinden faydalanacağım. Sizinle tanışmış olduğum içinde çok mutluyum.


Eğitim programı bence, bankamda gerçek anlamda iyi bir yönetici ya da önceki yönetici arkadaşlarımdan yeni bir yönetmen olarak daha iyi nasıl olabilirim konusundaki bir takım var olan kaygılarımın yersiz olduğunu ve bunun zaten bende olduğunu görmemi sağladı. Bunu sağlayan sizin anlatım tarzınız, sizin hoş sohbetiniz, karşılaştırmalarınız ve yaşamınızdan verdiğiniz küçük kesitlerdi. Sadece konu üzerinde bize kuru bir anlatım yalın bir dille öğütler belki beni sıkardı. Sıkılacağımı düşünerek geldiğim bu programda 2 günümü çok zevkli geçirdim. İnanın dün sizden yakaladığım enerjimi, akşam eşime anlattım. Ve inanın sizin önerdiğiniz kadınlar Venüs’ten Erkekler Marstan kitabını en kısa zamanda alıp okumak istiyorum. Siz önerdiğiniz için. Çünkü öylesine yoğun bir iş ortamındayız ki, aile, çocuk derken benim kendime ayırdığım tek zamanım yatmadan önce mutlaka 20 dakika kitap okumak. Bu benim için çok önemli. Ve sizin gibi renkli bir insanla tanıştığım için çok mutluyum. İnternet’ten adresinize girip sizinle irtibat kurup sizin bilgi birikimlerinizden yararlanmak istiyorum. Ve ben iyi değil çok iyi bir yönetici olacağım.


Dün ve bugün arasında benim hayata bakış açımda bir farklılık yarattınız. İnsanların neye baktıkları değil neyi görmek istediklerini biliyorlarsa onu görebildiğini anladım. Kendime değer vermek gerektiğini bir kez daha hatırladım. Kısacası dün gece benim için çok farklı geçti. Derste dinlediğim tost modelini bile uyguladım dersem inanın. Bana yaşamda uzun zamandı unuttuğum ya da kapalı tuttuğum kapıları yeniden açtırdınız. Yeniden bir yerler de karşılaşmak arzusuyla işlerinizde başarılar diliyorum.


En önemli durum bu eğitim ile ilgili olarak bu eğitimin sıra dışı olması ve hocam sizin hal ve tavırlarınızın çok farklı olmasıdır. Herkesten çok farklı olan bu tarzınız sizden daha çok dinlenmenizi ve etkilemenize sebep oluyor.


Göstermiş olduğunuz çaba nedeniyle teşekkür ederim. Anlattıklarınız içinden net fayda sağlayabileceğim “ iş haritaları” oldu. Su ve olumlu düşünce örnekleri çok ilginçti. Liderlik, yöneticilik, koçluk kavramları çok renkli idi. Umuyorum iş hayatında bunları kullanmak aklıma gelir.


Her ne kadar ortam ve zaman istediğimiz şartları taşımasa da, diğer eğitimler gibi bu günkü eğitiminde çok faydalı olduğuna inanıyorum. Keşke daha önce den böyle bir eğitim şansım olsaydı diye düşünüyorum. Anlatış tarzınız oldukça güzel. Çalışmalarınızdan haberdar olup yardımcı olabileceğim bir konu olduğunda haber vermeniz beni memnun eder. Teşekkür ederim emeğinize sağlık.


Herşey çok güzeldi: Buraya gelirken artık bunun biraz daha ciddi ve sıkıcı geçeceğini düşünüyordum.Ama geçen seferki gibi yine yanıldım. Bu sefer sanki bir adım daha olgunlaşmış hissettim kendimi.Yani bana tam olarak ne aktarılmaya çalışıldığını tam olarak kavradım. Bu hem eğitim,hem eğlence hemde dönüşümüze başlayarak olduğumuz iş temposuna karşılık güzel bir motivasyon oldu aynı zamanda. Bu arada birşey dah önceki eksiklerimle beraber bu seferde çıkan eksikleri artık silmenin yolunu öğrendim.


Hocam, şimdi bu yaptığımız toplantılar gerçekten çok güzel ve çok etkili. Doğruyu söylemek gerekirse bana yararlı olacağına inanıyorum. İnsanları çok güzel motive ediyorsunuz. O yüzden gönlünüz rahat olsun. Ama düşünüyorum da bu eğitimler sık sık ve herkese verilmeli tabi ki bunu yapmak için de maddi bir gelir olması lazım. Türkiye’nin de bunu uygulayacak geliri yok. Neyse önemli değil. Şunu bilin ki gerçekten çok iyi bir ders veriyorsunuz. Her şey için teşekkürler.


Çalışma hayatım boyunca katıldığım en anlamlı, eğitici, öğretici ve bunların yanında keyifli bir seminerdi. Sadece yönetim becerileri değil aynı zamanda hayata ilişkin bilgi ve donanım konusunda da aydınlandığımı düşünüyorum. Ön yargılardan arınmış bir düşünce sistemiyle hayatıma devam etmek için bir fırsat yarattığınız için teşekkür ederim. Kişisel olarak sıkıntılı bir dönemimde aldığım bu semineri belki banka için daha az ama kendim için daha çok yararlı buldum. Bundan sonraki hayatımda buradan aldıklarımla daha olgun ve sağlam bir yaşam süreceğimi de biliyorum. Emekleriniz, aktarımınız ve verdikleriniz için teşekkürler.


Merhaba. Ağız dolusu verdiğim tebessümle mer-ha-ba. Yeni bir şeyler öğrenebilmek her zaman zevk vermiştir bana. Ancak “eğitimcilerin eğitimi” konusunu daha önceden almış olmam, son zamanlarda işyerimde yaşadığım stresler acaba ? sorusu eğitime başlamadan önce yanımda taşıdığım önyargımdı. Daha ilk tanışma anında duvarı hemen yıkmayı başardınız ve bizde başarttınız. Çok kıskandığım bir mesleği yaptığınızı –yazılı itiraf- olarak bildiriyorum. Evet siz ve sizin gibi eğitmenleri kıskanıyorum. Herşey için teşekkür ederim.


Öncelikle size teşekkür ederim. Türkiye gibi bir yerde bu tarz bir eğitimi seçme cesaretinde bulunduğunuz için. Bu program sonunda 2x2 kaç eder gibi somut bir veri elde edemedim. Ancak yaşam sevincime ve yaşam tarzıma katkıda bulundunuz. Hiç beklemediğim bazı konularda artılarım oldu. Tabi ki benim artılarım iş hayatımı da çok etkileyecektir. Şunu şu şekilde yapacaksın yerine neler yapabilirsiniz, ha şöyle de yapabilirsiniz denilmesi çok güzel. Biz hep bugüne kadar hep şu şekilde yapın, şunun sonucu şudur şeklinde kesin yargı ve sonuç bildiren bir eğitim almaya alışmışız. Değişik bir tarzınız olduğu kesin. Ayrıca seçmiş olduğunuz müzikte çok hoş ve rahatlatıcı


Sayın hocam, Vermiş olduğunuz eğitim içimde var olup da farkında olamadığım becerileri ortaya çıkardı. Şimdi en büyük amacım öğrendiğim bu teknikleri hayata geçirmektir. Saygılarımla.


Sayın Şemsettin Akçay Size çok çok teşekkür ederim. Ben kendim gerçekten sizden çok şey aldım diye düşünüyorum. Size çok çok teşekkür ederim. Bence mükemmeldiniz ve devamınızı dilerim.


Şemsettin Bey’in anlattıkları hayatımızda mutluluğumuz için yapmamız gerekenleri hatırlattı. Belki çoğunu farkında olmadan uyguluyoruz. Ama bilinçli şekilde etrafımıza yansıtamıyoruz. İş hayatındaki, ailemizdeki ya da yaşadığımız toplum içindeki kişilerle hayatın başka yönlerini hep beraber insanca öğrenebilmek için önce insanca yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunun da iletişimden geçtiğini bir kez daha öğrettiniz. Bundan sonra çevremdeki kişilerden başlayarak yeni bir yaşam felsefesi uygulamak için önce düşünmeyle davranmaya özen göstereceğim. Değerli bilgileriniz için teşekkürler.


Yönetici becerilerini geliştirme eğitimi bence olumlu geçtiği görüşündeyim. Özellikle yönetici, lider, müşteri, personel ilişkileri, takım çalışmaları konularında iletişimin nasıl olması gerektiği, yönetici olarak çalıştığım şubede performansımı nasıl yükseltebileceğimiz konusunda faydalı olduğu, eğitimin yöneticilerde olduğu gibi personele de verilmesi gerektiğine inanıyorum.


Bu eğitime gelmeden önce bu eğitimi daha önce aldığım için genel müdürümden bu eğitime katılmamayı rica etmiştim. Fakat Pazartesi günü eğitim salonumuza geldiğimde resmen şok oldum. Bu kadar eğitim aldım fakat ilk defa sizin tarzınızda bir eğitimi alıyorum. Bana katmış olduğunuz bakış açısına, bilgi topluluğuna çok teşekkür ediyorum. Daha önemlisi bu işletmede çalışma hayatıma son vermek üzereydim ve başka bir zincirde işimde hazırdı. Sizinle tanıştıktan sonra bu kararımdan vazgeçtim. Sizden başka eğitimlerde almak isterdim. Gerçekten tekrar herşey için teşekkür ederim


Eğitim öncesi daha önceki katılımcı arkadaşların anlatımına göre düşüncem eğitimle ilgili zor olacağı idi. Eğitimin zor geleceğini veya zorlanacağımı hiç düşünmedim. Kişisel gelişimi sağlayıcı bir eğitim olması çok büyük avantaj olduğunu düşünüyorum.Eğitim öncesi beklentiminde karşılığını aldığımı düşünüyorum.


Öncelikle bu eğitimin hayatımı ve kişiliğimi çevremle olan ilişkilerimi tamamen değiştireceğinden eminim. Bu seminerin benim için önemi gerçekten büyük. Ben yaklaşık 5 senedir bu işteyim. İnan arkadaşlarıma bu kadar değişik bir gözle bakmadım. Her şeyden önce teşekkürler, bana beni öğrettiğiniz için.


Bu eğitimi alacağımı öğrendiğim zaman sadece yöneticilik düzeyinde eğitileceğimi düşündüm. Fakat eğitim sonunda, sadece iş yerinde değil tüm yaşantım boyunca hayata bakış açımı, aileme, arkadaşlarıma ve eşimle olan ilişkilerimi bir daha gözden geçirmem gerektiğini, yani kendimi değiştirmem gerektiğini öğrendim. Eğitimin en az 1 hafta süreli olması gerektiğini düşünüyorum. Çok keyifli,eğlenceli olduğu kadar düşündürücü bir eğitimdi. Ders süresi boyunca dersten hiç kopmadım. Bu eğitim fırsatını verdiği için banka yönetimine ve sizlere çok teşekkür ederim.

Diğer Atölyeler

satış teknikleri

Satış Teknikleri Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi
pazarlama teknikleri

Pazarlama Teknikleri Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi
insan kaynakları

İnsan Kaynakları Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi
yönetici gelişimi

Yönetici Gelişim Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi
üretim yönetimi

Üretim Yönetimi Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi
arge inovasyon

ARGE Inovasyon Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi
Üyelik sistemi ile giriş yapın

Hatalı e-mail adresi

Hide Hatalı şifre!

Şifremi unuttum?

Üyelik sistemine kayıt olun

Hatalı kullanıcı adı

Hatalı e-mail

Hide Hatalı şifre

Şifrenizimi unuttunuz? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Yeni şifreniz e-mail adresinize gönderilecektir.

Hatalı e-mail

Girişe dön

Kapat