ARGE ve Inovasyona Odaklanmak

 • Şemsettin Akçay
 • 29 Eylül 2016
şemsettin akçay

İmalat sektöründe karşılaşılan en temel sorun, yenilik ve yaratıcı çözümlerin nasıl üretileceğidir.

ARGE ve Inovasyon Gelişim Atölyesi, ARGE, inovasyon, ürün ve hizmet geliştirme bölümünde çalışanlara yönelik hazırlanan uygulama ağırlıklı bir eğitim programdır. ARGE ve Inovasyon Gelişim Atölyesinde aşağıdaki konularda kendinizi geliştirebilirsiniz. Her atölye çalışmasının içeriği katılımcılardan gelen ön kayıt formundaki talepler doğrultusunda son halini alır. Atölye çalışmalarında yer alan temel konulara ilave olarak, katılımcı bazında özelleştirmeler yapılır. Atölye çalışmaları öncesinde kişisel testler ve atölye kapsamında yer alan konularda sahip olunması gereken temel yetkinliklerin ölçümü yapılır. Yapılan özelleştirmeler sonucunda her atölye çalışması benzersiz hale gelir. Atölye çalışmaları yaklaşımını öğrenmek için burayı tıklayın


Ürün ve hizmetlerinizi müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirmeniz gerekir. Bu işi rakiplerinizi kopyalayarak yapıyorsanız, bir kaç yıl geriden geliyorsunuz demektir. Onların açtığı yolda yürümek güvenli olabilir. Bu yaklaşımı tercih ediyorsanız, asıl pazar payını ve yüksek kazancı onlara bırakıyorsunuz demektir.

ARGE ve Inovasyon Gelişim Atölyesi eğitimleri sistem mühendisliği yaklaşımı ile başlar. Sistem mühendisliği kavramı bir çok teknolojik yeniliğin doğduğu yer olan uzay, havacılık ve savunma sanayii içerisinde 50-60 yıl önce ortaya çıkmıştır.Günümüzde üretilen tüm ürünler bir sistemin parçasıdır. Bir ürünü geliştirmeden veya yeni bir ürün tasarımı yapmadan önce sistem mühendisliği bakışını öğrenmeniz ve uygulamanız gerekir.

Sistem Mühendisliği Eğitimi

Mühendis: Bir ihtiyaca ya da probleme yönelik olarak, belirlenmiş bir amaç doğrultusunda; sınırlamaları dikkate alarak teknik çözümler üreten kişilere mühendis denir. Sistem: Belirli bir amaca yönelik olarak, birbirlerine bağımlı ve birlikte çalışan parçalar bütününe sistem denir. Görüldüğü gibi, sistem yalnızca birbirine bağlı parçalar topluluğu değil, aynı zamanda birlikte çalışabilen parçalar topluluğudur. Bir sistemin başarı ölçülerinden birisi de işte bu birlikte çalışabilme düzeyidir.

Sistem Mühendisliği, farklı mühendislik disiplinleri tarafından üretilen nesnelerden oluşan sistemlerle ilgilenir ve bu yaklaşım modeli ile diğer mühendislik disiplinlerinden ayrılır. Parçalardan bağımsız olarak, bütünün tasarımı ve uygulamaları konusunda çalışır. Probleme bütünlük içinde yaklaşır, olası tüm farklı görüşleri, değişkenleri ve ilişkili olabilecek sosyal ve teknik yönleri hesaba katarak sorunlara çözümler üretir.

Sistem Mühendisliği, paydaşların ihtiyaç ve hedeflerini anlamayı; anladıkları ile bütüncül ve ürün ömür devri boyunca etkin bir sistem çözümü sunmayı hedefler. Bu sistem çözümü, gereksinimleri karşıladığı gibi paydaşların yaklaşımlarına göre optimize edilmiş bir etkinliğe sahip olmalıdır.


şemsettin akçay

Kalıcı bir çözüm üretmek için sistemin parçaları arasındaki ilişkileri anlamamız gerekir. Problemlere yaklaşım yöntemimiz, sorun çözme kapasitemizi belirler. Sistem mühendisliği, karmaşık sistemlerin ya da bu sistemleri oluşturan alt sistemlerin tasarımını, üretimini ve bakımını, zaman ve maliyet kısıtlarını da göz önünde bulundurarak, gerçekleştirmek amacını taşır.

Sistem mühendisliği günümüzde karmaşık sistemlerin çözümüne olanak tanır. Örneğin uzay, hava araçlarının ve robotik, mekatronik sistemlerin geliştirilmesi ve üretiminde bu yaklaşım kullanılır.

ARGE ve Inovasyon Gelişim Atölyesi eğitimlerinin bu bölümünü tamamladığınızda, çalıştığınız konulara sistem mühendisliği bakış açısı ile yaklaşmayı öğrenirsiniz.


ARGE ve Inovasyon Gelişim Atölyesinin ikinci eğitim konusu ürün ve hizmet geliştirmedir. Bu eğitim çalışmalarından ürün ve hizmetlerinizin yaşam döngülerini öğrenir, geliştirir ve bunları yönetmeyi öğrenirsiniz.

Ürün ve Hizmet Geliştirme Eğitimi

Doğal yaşamda olduğu gibi iş dünyasında da her hizmet ve ürünün bir yaşam döngüsü vardır. Ürettiğiniz mevcut ürün ve hizmetlerin, yaşam döngüsünün hangi aşamasında bulunduğunu belirlemek arge ve inovasyon süreçlerinin başlangıç noktasını oluşturur.


şemsettin akçay

Her ürün ve hizmetin bir yaşam döngüsü vardır. Mevcut ürün ve hizmetlerinize bu çerçeveden bakmanız ve onlar ölmeye başlamadan yenilikleri devreye almanız gerekir. Bazı ürün ve hizmetlerde gerileme dönemini uzatmak için ilave özellikler eklenerek ürün genişletme çalışmaları yapılmaktadır. Otomotiv dünyasında buna "Facelift" denir. Bu sayede mümkün olduğunca ömür uzatılmaya çalışılır.

Grafikte yer alan siyah çizgi maliyetlerinizi gösterir. Sizinde kolayca anlayacağınız gibi her aşamada belirli düzeyde de olsa maliyet söz konusudur.

Yapılan inovasyonların müşteriler tarafından benimsenmesi ve satın alınmaya başlanması (giriş ve büyüme dönemi) en zorlu geçen zaman dilimidir.

Yeni ürün ve hizmet geliştirme çalışmalarında ise arge, inovasyon, tasarım ve imalat süreçlerinde ise yaşam döngüsünde yapılacak çalışmalar önceden planlanabilir. Atölye uygulama çalışmalarında bu alanda örneklerle pratik uygulamalar yapaılmaktadır.


şemsettin akçay

Teknoloji uzmanlık seviyeniz ne düzeyde?

Rekabet gücünüzü bulunduğunuz teknolojik seviye belirler. Aşağıdaki tanımları önce şirketin bulunduğu düzeyi dikkate alarak değerlendirin. Sonra her bir ürün grubunuza ve ürünlerinize göre bu değerlendirmeyi tekrar yapın.

Şirket olarak baktığınızda dördüncü aşamada olabilirsiniz. Ürün grubu ve ürün bazında baktığınızda ise, bazılarında üçüncü aşamada olabilirsiniz. Atölye uygulama çalışmalarında sizin ürün ve hizmetlerinizin teknolojik gelişim düzeyini birlikte analiz edilmektedir. Uygulama çalışmalarının devamında ise bir sonraki aşamaya nasıl geçiş yapabileceğinizi göreceksiniz.

1. Satış & Pazarlama: Bu düzeydeki şirket veya ürünler bir üretici veya aracıdan temin edilir. Şirketin rekabet gücü satış, dağıtım ağı ve pazarlama yaklaşımından kaynaklanır. İlk geliştirilmesi gereken kabiliyettir. Diğer alanlarda yapılacak gelişmeler için olmazsa olmaz bir düzeydir.

2. Bakım & Onarım: Bu düzeydeki şirket veya ürün, verilen teknik destek ile ön plana çıkar. Özellikle makine imalatı, medikal cihazlar gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler için önemlidir. Çoğu zaman verilen teknik servisin kalitesi, müşterilerin ürün seçiminde doğrudan etkili olmaktadır. Başkasının ürünlerinin satışını yapan ve teknik servis hizmeti veren şirketler tersine mühendislik çalışması ile bir sonraki adım olan üretime geçebilmektedirler. Birçok sektörde fason imalatın ilk aşaması bu düzeyde oluşmaya başlar.

3. Üretim – SÜRGE: Bu düzeydeki şirket ve ürünler üretim gücü ile rekabet yaratırlar. Bu aşamada üretim kapasitesi, ürün kalitesi ve üretim hızı temel rekabet parametrelerini oluşturur. Bu aşamada rekabet gücünü koruyabilmek için üretim hızı sürekli geliştirilmelidir. Üretim süresinin kısalması aynı zamanda maliyetlerinde azalmasına yardımcı olur. Fason imalat bu aşamada olan firmalarca yapılır. Rekabetin en yoğun yaşandığı aşamadır. Bu aşamada maliyetlerini kontrol altına alamayan veya yönetemeyen şirketler rekabet gücünü kısa sürede kaybeder. Anahtar yaklaşım sürdürülebilir bir gelişme hızını yakalamaktır.

4. Yeni Ürün Geliştirme – ÜRGE: Bu aşamadaki şirketler rakiplerinin ürünlerini taklit ederek ürün gruplarını ve çeşitlerini genişletirler. Bazen bu süreçte rakiplerin henüz sahip olmadığı yeni ürünlerde ortaya çıkabilir. ARGE aşamasına geçme çabaları bu düzeyde başlar. Tersine mühendislik çalışmalarının en yoğun uygulandığı aşamadır. Bu düzeydeki uygulama hızı, bazen lider ARGE firmalarının pazarından pay alınmasını kolaylaştırır. Patentlere dikkat edilmelidir. Anahtar yaklaşım yeni ürün geliştirme hızını arttırmaktır.

5. Teknoloji Geliştirme – ARGE: Bu aşamadaki şirketler kendi alanlarında teknolojik yenilikler yapmaya başlamışlardır. Bazen bu yenilikleri farklı sektörlerden transfer yolu ile gerçekleştirirler. Şirket içerisindeki yaratıcı düşüncenin en çok kullanıldığı dönemdir. Günümüzde teknoloji şirketlerinin (Apple, Nokia, Samsung, HTC gibi) en çok savaştığı düzey burasıdır. Bu aşama belirli bir süre için rakipleriniz karşısında açık üstünlük kurmanıza olanak sağlar. Yaratılan katma değerin en yüksek olduğu seviyedir. Ürün fiyatlarını veya piyasayı şirket yönlendirir. Anahtar yaklaşım alınan patent sayısının ve faydalı model tescilinin (tasarım) arttırılmasıdır.


ARGE ve Inovasyon Gelişim Atölyesi, yaptığınız çalışmaların hızını ve verimliliğini arttıracak olan iş haritaları yaklaşımı ile devam eder. Bu eğitim için 1993 yılından beri tüm çalışmalarımızda kullandığımız MindManger ürününü kullanıyoruz. MindManager bu teknik için kullanılan yazılımlardan birisidir. Sizde araştırdığınızda benzer yazılımları bulabilirsiniz.

Aktifeğitim MindManager İş Haritaları Eğitimi

İşinizde yaratıcı yeni fikirleri hazırlamak, düzenlemek ve haberleşmek için çok daha etkin bir yolu sizde keşfedin. Mindjet Mindmanager ürünleri, çalışma hızınızı ve kapasitenizi artırır. Verimliliğinizi ve konuları kavrama biçiminizi geliştirir, daha rahat karar almanızı sağlar, proje ve çalışma planlarınızda aldığınızı sonuçları belirgin bir biçimde geliştirir. Mindmanager, görsel çalışma teknikleri ile kişisel ve kurumsal çalışma düzeninizi yeni bir boyuta çıkarın.

 • Kişisel ve takımların verimliliğini arttırın. Daha hızlı çalışın ve ortak aklın yaratılmasına fırsat sağlayın.
 • Proje ve planlama süreçlerinizi hızlandırın.
 • Kalite ve stratejik düşünceleri geliştirin.

Siz de dünyada 4,500'den fazla kurum ve 2,5 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış olan Mindjet® MindManager® ürünleri ile kurumda çalışan herkesin aynı bilgi ve bakış açısını kullanmalarını sağlayın. MindManager, iş haritaları yazılımının sektör lideri olarak, sizin kurumsal bilgilerinizi görsel hale getirmenize ve ortak akıl ile oluşturulan verileri paylaşmanızı olanak sağlar. Sonuçta, daha kolay bir analiz yardımı ile bilgiyi yönetir, süreçlerinizi kısaltır ve uygulamayı kolaylaştırırsınız.

Düşünmenin ve yaratıcılığın yeni yolu

Düşünceleriniz, fikirleriniz, hedef ve seçenekleriniz var. En küçük detayları bile atlamadığınıza nasıl emin olacaksınız? Bütün bunlar görsel düşünme tekniği ile artık çok kolay. MindManager görsel düşünme tekniğinin yazılım uyarlamasıdır. MindManager ile ana konu etrafında beyin fırtınası yapabilir, ilişkileri tanımlayabilir ve bilgiyi rahatlıkla yönetebilirsiniz.

Şirketinizi haritaya yerleştirin

Bir çok organizasyonda verimlilik düşmektedir. Çalışanlar yazılımlar arasında dolaşmaktadır. Bir yazılımdan kesilen bilgiler diğer bir yazılıma eklenmektedir. Kullanılan yazılımılar geleneksel not alma ve çalışma tekniğine uygun düzenlenmiştir. Bunun sonucunda görsel düşünce gelişmemektedir. Proje planlamada ve uygulamada beklenmeyen çelişkiler ortaya çıkmaktadır. Bazı bölümler tek başına çalışmakta ve kurumsal ortak akıl ortaya çıkmamaktadır. Bugün bilgi en önemli rekabet gücüdür. Bu nedenle ortaya çıkarılan ve oluşturulan tüm bilgilerin kurum içinde hızlı bir şekilde paylaşılması gerekir.

Mindjet® MindManager® yardımı ile kaybedilen verimliliği ve gözden kaçan noktaları ortaya çıkarabilirsiniz.

Mindjet MindManager, Kurumsal çözümleri ile;

 • Karmaşık bilgileri bir araya toplayabilir, zaman kazanabilir, paylaşılan bilgilerler konuyu kavramayı arttırabilirsiniz. Bu size yaptığınız planların etkinliğini arttıracaktır.
 • Bilginin nerede bulunduğuna bağlı kalmaksızın, daha hızlı, paylaşımcı bir ortam geliştirebilirsiniz.
 • İş süreçlerinizi ve çapraz fonksiyonları bir araya getirebilirsiniz.
 • Kurumsal bilgileri ve yönetimini kolayca anlaşılabilir ve tüm çalışanlar tarafından ulaşılabilir hale getirebilirsiniz.
 • Hedeflerinizi, stratejik planlarınızı tüm paydaşlarınız ile paylaşabilirsiniz.

Kalite, iyileştirme, yalın yönetim ve Six Sigma

Şimdi uygularsanız,
kolay öğrenirsiniz.

Süreçler doğası gereği kolay değişen, karmaşık ve değişim içerir. Kalite düzeyinizi geliştirmek için iş süreçleri kontrol edilmeli, standart hale getirilmelidir.

Mindjet® MindManager® kalite iyileştirme çalışmalarınızı güçlendirir. Bilgiyi ortaya çıkarma, konsolide etme, taşıma, kavrama süreçlerinizi tüm takım üyeleri ile geliştirebilirsiniz. Bu sayede hedeflediğiniz kalite iyileştirme hedeflerinize daha hızlı ulaşabilirsiniz.

Mindjet MindManager ile;

 • Sebep - sonuç diyagramlarınızı ve risk tablolarınızı kolayca oluşturabilirsiniz.
 • Ürün planlarınızı ve geliştirme kayıtlarınızı oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.
 • Yaptığınız çalışmaları ve araştırmaları Microsoft® Project dosyalarına ve ilgili dökümanlara bağlayabilirsiniz.
 • Mevcut süreçlerinizi ve durumsal bilgilerinizi görsel hale getirebilirsiniz.

Sonuçsuz projeler

Neden bazı projeler uygulamaya kolayca konulmasına rağmen bazıları kısır bir döngü içerisinde kalır? Açıkça belirlenmiş bir hedef, amaç planı olmadan projelerin sonuca ulaşması mümkün değildir. Doğru bir proje planlama yazılımı ile yapılan işleri ve karmaşık projeleri basitleştirebilirsiniz. Mindjet MindManager sizin detaylarda kaybolmanızı engeller ve sorumluluklarınızı hatırlatır.

Mindjet MindManager ile;

 • Microsoft® Project ve diğer araçlarla doğrudan bağlantı kurabilirsiniz.
 • Proje hedeflerine ulaşmak için beyin fırtınası çalışmaları yapabilirsiniz.
 • Risk ve senaryo analizleri yapabilirsiniz.
 • Takım üyelerini proje kapsamı ve zaman planı ile ilgili sürekli güncel tutabilirsiniz.
 • Takım çalışmasını geliştirebilir ve verimliği arttırabilirsiniz.
 • Proje engellerini, sorunlarını ve başarı faktörlerini belirleyebilirsiniz.

Mindjet® MindManager® Yazılımı

Atölye Çalışmalarında yazılımın demo versiyonu dağıtılmaktadır.
Yazılımı satın almak isterseniz MindManager 2017 for Windows
yazılımı tek kullanıcı bedeli 349 € + KDV'dir. (Avro)


Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri ve TRIZ Eğitimi

Hepimiz gittikçe karmaşık hale gelen iş yaşamımızda, her gün çeşitli boyutta problemle karşı karşıya kalıyoruz. Bir bölümünü hızlı ve kolay bir şekilde çözümlüyoruz. Bir bölümünü çözmek için çaba göstermek yerine erteliyor, görmezden geliyor, bazen de problemle birlikte iç içe yaşıyoruz. Toplum olarak problemle beraber yaşama kültürümüz oldukça gelişmiş durumda.

Yaşadığımız problemlere hızlı, kalıcı ve etkili çözüm üretmek ve kısa bir sürede çözmek, günümüzün başarılı olma yeteneklerinden birisidir. Ortaya çıkan sonuçları çözümlemek yerine, problemin ortaya çıkmasına neden olan sebepleri ortadan kaldırmadığımızda kısır döngülerle uğraşmaktayız.

Problemlerinizi ne kadar erken tanıyıp belirler ve çözümlerseniz, o kadar güçlü ve başarılı olursunuz. Kurum yönetiminde ve iş yaşamında çalışanların bu süreçlerde katılımcı olması büyük önem taşımaktadır. Bilginin her yıl iki kat arttığı bu dönemde, çözüm yolları da o kadar çeşitlenmektedir.

Bir konuya Odaklanmak,
başarının ön koşuludur.

TRIZ Yaklaşımı;

 • TRIZ; Yenilikçi, Yaratıcı Problem Çözme Teorisidir. Rusça’daki orijinal isminin kısaltılmışıdır.
 • TRIZ yöntemi, 1946 yılında Sovyetler Birliği Patent Ofisi’nde çalışmakta olan Genrich Altshuller ve meslektaşları tarafından, dünya üzerinde var olan yaklaşık 200.000 patentin incelenmesi ve özelliklerine göre sınıflandırılması ile geliştirilmiştir.
 • Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte, ABD, Japonya ve Avrupa’da tanınmaya ve kullanılmaya başlanmıştır.
 • Teknolojik Ar-Ge’de yaratıcılığı destekler.
 • Yenilikçi teknolojilerin incelenmesinden çıkarılan “Buluş Prensiplerini” temel almaktadır.
 • Probleminizi çözerken, tüm dünya bilim ve teknolojisinin girdilerini kullanabilme imkanı sağlar.
 • Ticari değeri olan yenilikler yapmaya yönlendirir.
 • Mekanik, kimya, elektrik ve diğer alanlarda yenilikler için kullanılabilmektedir.
 • İmalat sanayi ve AR-GE merkezlerinin hızlı teknolojik gelişimler yapmasını kolaylaştırır.
şemsettin akçay

Altshuller patentleri farklı bir şekilde sınıflandırmıştır. Sınıflandırmayı otomotiv, tekstil, makina imalat gibi endüstrileri yerine problem çözme işlemini göz önüne alarak yapmıştır. Aynı problemlerin kırk ana yaratıcı/yenilikçi prensipler kullanılarak çözüldüğünü belirlemiştir. “Eğer mühendisler bu prensipleri daha önceden biliyor olsalardı, çözümlere daha kolay ve kısa zamanda ulaşabileceklerdi.” sonucuna varmıştır.

TRIZ yöntemi kullanılarak, bu güne kadar yaklaşık 2.800.000 patent incelenerek sınıflandırılmış, genel tanımları yapılmış ve 39 mühendislik parametresine indirgenmiştir. Bunun sonucunda yaklaşık 6,400 çözüm noktasına ulaşılmıştır.

Teknik Sorunların Çözüm Seviyeleri

Altshuller, 1960 ve 1970’li yıllarda incelediği patentlerin analizi sonucunda buluşlar için beş seviye belirlemiştir.

 • Seviye 1. Yaratıcılık gerektirmeyen, kişisel bilgilerle ve metotlarla çözümün kolayca bulunabilen problemlerin çözümü. Çözümlerin yaklaşık % 32’si bu sınıfa girmektedir.
 • Seviye 2. Endüstrideki bilinen metotları kullanarak mevcut sistemin üzerinde küçük değişikliklerin yapılması. Çözümlerin yaklaşık % 45’i bu sınıfa girmektedir.
 • Seviye 3. Endüstri dışı bilinen metotları kullanarak mevcut sistem üzerinde yapılan önemli değişiklikler. Çelişkiler çözülmüştür. Çözümlerin yaklaşık % 18’i bu sınıfa girmektedir.
 • Seviye 4. Sistemin fonksiyonunu yerine getiren yeni bir prensip kullanan yeni jenerasyon teknoloji kullanılması. Çözüm teknolojiden çok bilim içerir. Çözümlerin yaklaşık % 4’ü bu sınıfa girmektedir.
 • Seviye 5. Öncü bir sistem veya tamamen bilimsel bir buluş. Çözümlerin yaklaşık % 1’i bu sınıfa girmektedir.

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi mühendislerin karşı karşıya oldukları problemlerin %90'ının çözümü bir yerde çözülmüş olarak mevcuttur. Eğer mühendis ideal çözüme giden yol için kişisel bilgisinden ve tecrübesinden daha üst seviyede bir bilgi ararsa, çözümlerin bir çoğunun şirketinde, endüstrisinde veya diğer bir endüstrideki bilgilerle hali hazırda çözümün olduğunu görecektir.

ARGE ve Inovasyon Gelişim Atölyesi çalışma ve uygulamalarında, TRIZ metodolojisi ile ürün ve hizmetlerinizi nasıl geliştirebileceğinizi ve yaşanan teknik sorunları çözmeye yönelik pratik çözüm uygulamaları yapılacaktır.

ARGE ve Inovasyon Gelişim Atölyesi katılımcıları 6 ay boyunca koçluk yaklaşımı ile ücretsiz desteklenmektedir.


şemsettin akçay

Atölye çalışmalarına katılmadan önce bunları okumanızı öneririm.


Atölye Eğitim Tarihleri

Eğitim Başlangıç Tarihleri

22-25 Ağustos 2022 - 4 Gün

Eğitim Süresi: 4 - Gün

Eğitim Saatleri: 09:30 - 16:00

Eğitim Bedeli: 9.825.-TL + KDV


Atölye Eğitim Yöneticisi

Şemsettin Akçay
Satış Pazarlama ve Inovasyon Mühendisi


% 100 Memnuniyet Garantisi

Atölye çalışmalarında öğrendiğiniz bilgileri 12 ay boyunca tümüyle uygular, üzerinize düşen görevleri yerine getirir, gerekli pratik çalışmaları yapar ve buna rağmen bir ilerleme elde edememezseniz, ödediğiniz ücreti tümüyle iade ediyoruz. Bu yaklaşımdan yararlanmak için geri bildirim anketimizi doldurmanız yeterlidir. % 100 memnuniyet garantisi bizim size taahhüdümüzdür.


Atölye çalışmalarına Ön Kayıt yapmak veya detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.

Ön Kayıt - Bilgi Talep Formu

Talebiniz kayıt edildi.

Bizim için ne söylediler?


Bütün haftanın yorgunluğunu muhteşem bir eğitimle atabilmek ilginç ve unutulmaz bir deneyimdi. Keşke bu tip eğitimler sık sık olsa. Aslında hep bildiğimiz ama görmezden geldiğimiz şeyleri çok güzel, akılda kalıcı, gerçekçi ve eğlenceli bir şekilde ortaya çıkardınız. Harika bir Cumartesi günü geçirdim. Çok teşekkür ederim.


Hocam, eğitim tekniğiniz ile gurur duyabilirsiniz.verdiğiniz örnekler konuya uygun ve açıklayıcı idi. Yalnız kahvaltı etmediğim için aşureyi gördüğümde çok acıktığımı fark ettim. Eğitimde örnekleriniz, insanları dinlemeniz ve katılımı sağlayabilmeniz nedeniyle teşekkürler.


Sayın hocam, bugün almış olduğum eğitim, şimdiki hayata bakış açımın bazı konularda yanlış olduğumun farkına vardım. Ama sizin göstermiş olduğunuz anlatım performansınız ve anlatmış olduğunuz konular. Bundan sonraki iş ve sosyal hayatımda daha yaralı olacağıma inanıyorum. Çalışmalarınızın daha başarılı olmasının dileğimle. Saygılarımla.


Sayın hocam bugün almış olduğum eğitimin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Burada öğrendiğim bir takım düşünsel olguları günlük hayatımda kullanmaya çalışarak daha mutlu olmanın ve hayattan daha çok zevk almanın yollarını arayacağım. Gelelim sizin bu eğitimdeki performansınıza. Şunu açık yüreklilikle yazıyorum. Sizi çok başarılı buldum. Konuya hakimiyetiniz ve bizi sıkmadan akıcı ve gerektiğinde esprilerle dağılan dikkatimizi toplamanız çok başarılıydı. Bunlar pozitif yönlerimizdi. Negatif yönünüz ise bir kase aşureyi gözümüzün içine bakarak yemeniz ve bize vermiş olduğunuz gofret sözünü yerine getirmemenizdi. Pardon özür diliyorum şu anda gofretlerden bahsettiniz. Teşekkür ederim.


Bugün bu eğitime gelirken tüm arkadaşlarımla olduğu gibi ben de uyandı; Cumartesi günü hava çok güzel, eğitimde ne işimiz var diye? Ama burada bugün şunu gördüm ki, sizinle birlikte olmak ve süreli de olsa zamanı doya doya geçirmek ve eğlenmek çok güzeldi. Benim hayatta benim sevdiğim ve her insanın da buna özen göstermesini istediğim bir konu, “karşısındakini aptal yerine koymaya çalışan insanın aslında kendisi aptalın tekidir.” İnsanları ne olursa olsun sevmeye çalış, içinde kin besleme, çöpe at, hep reklamlardan bahsettiniz ya, benimde reklamlardan çıkardığım çok şeyler var. Omo reklamı, reklamın sonunda şöyle bir söz var, “kirlenmeyi öğrenmedikten sonra temiz olmanın ne önemi var?” ya da ne reklamı olduğunu şu anda pek anımsayamıyorum, herhalde bir araba reklamı olsa gerek, insanların günlük yaşamlarına ilişkin sözleri var. Didişmeler, tartışmalar deniyor. Hayat o kadar kısa ki, önemli olan mutlu olmak insanların mutlu olmasını görmek ve öldükten sonra da güzel şeylerle anılabilmek... Bende sizi öyle anacağım, size ailenizle sonsuz mutluluklar, her şey gönlünüzce olsun.


Keyifli bir gün geçirdim. Eğitim denince Cumartesi günü iptal oldu diye düşünmüştüm. Önyargılı olmamak lazım. Bugün için teşekkür ederim.


Bildiğimiz daha doğrusu bildiğimizi sandığımız bir çok şeyi görmemize yardımcı olduğuna inandığım bir ders oldu. Öncelikle düşünce boyutunun limitlerini genişletmeyi öğrendim. Takım oluşturmak, basitte olsa belli konularda eşgüdüme ulaşabilmek, birlik olabilmek bu iki günde öğrendiğim şeylerden. İnsanları etkileyebilme ve kariyer yolunda başarılı olabilme adına azımsanmayacak bilgilere ulaştığımı söyleyebilirim. Aynı zamanda oldukça eğlendiğimi itiraf etmeliyim. İmkansız dediğim şeylerin düşündüğüm kadar çok olmadığını artık biliyorum.


Sanırım ben çoğu şeyi biliyordum. Bilmek, algılamak ya da keşfetmek bunlar başka şeyler. Bakmakla, görmek, algılamak üçü ayrı şeyler. İşte bende kendimi keşfettim. Yapmam gereken önemli bir şey var. Öğrendiklerimi en kısa zamanda hayata geçirmek. Kendimi keşfetmeme yardımcı oldunuz ve biliyorum ki mükemmeliyetçi anlayışıma uygun bir şekilde çok güzel şeyler başaracağım. Benim yapamayacağım hiç bir şey yok. Siz bugüne kadar tanıdığım (genelde filimler de) gördüğüm yegane (çok çok çok farklı) birisiniz. Bana çok şey kattınız. Teşekkür ederim. Sizden istediğim ve yapacağınıza inandığım bir şey var. Zihninizi ve bedeninizi sağlıklı tutun. Umarım yeni hedeflerinize en kısa zamanda ulaşırsınız.


Sayın (Şemsettin Akçay) bize verdiğiniz ders için size çok teşekkür ederiz. Sizin bu derste hiç bir yanlışınızı görmedim. Tem tersine çok faydalı örnekler aldım. Onun için size çok teşekkür ederim. Bir daha görüşmek üzere hoşkalın. (Başarılar)


Siz bana şirketime olan bakış açımı değiştirdiniz. Ben şirkette nasıl biriydim. Nasıl olmalıyım diye düşünmemi sağladınız. Şunu biliyorum ki bundan sonra hem iş hayatımı hem de aile hayatımı nasıl şekillendirmeliyim. İşte hocam, artık ben bunu anladım. Her sabah aynaya bakıp kendime şunu söyleyeceğim. Ben dünyanın hoşgörülü ve sevecen insanıyım. Çünkü siz bana 4 gün içinde insanlara nasıl davranmalı bunu öğrettiniz. İyi ki buraya gelmişim ve iyi ki sizi tanımışım. Teşekkürler Şemsettin Akçay Bey.


" Seminere başlarken, çevremdeki ve iş hayatımdaki insanların nasıl yönetileceğini öğreneceğimi bekliyordum. Bu beklentimi tamamen onların neyi, nasıl yapmalarının gerektiği, ne şekilde yönlendirilebileceği şeklinde de ifade edebilirim. Ancak böyle olmadı. Anladım ki, insan önce kendini yönetmeyi, bu yönetimi insanlara tarafsızca aksettirebilmeyi bunu sonucunda insanların kendi istekleriyle ortak görüşle zaten yönetilebildiğini gördüğünde yönetim becerileri oluşuyor. iyi zamanda, iyi olanla, iyi işler yapıldığında gruplaşılarak yönetiyorsak bizi yöneten tarafından yönetilmeyi kabulleniyoruz. Mühim olan kendimizi en iyi şekilde kullanabilmek ve bunları gösterebilmek. Bu zaten diğerlerini size çekiyor. Yeter ki isteyin. Her şey için teşekkürler."


Şu ana kadar katıldığım en doyurucu ve en etkileyici eğitim semineriydi. interaktif olması ve kullanılan teknik dolayısı ile anlama ve kavrama kapasitesi max düzeyde gerçekleşti. Gerek eğitimcinin bilgi seviyesi gerekse kullanılan teknikler mükemmeldi. Eğitim süresi son derece profesyonelce hazırlanmıştı. Eğitim süresince hem yeni bilgiler öğrendik hemde kendimizi tanıma fırsatı yakaladık. Bu nedenle her yöneticinin mutlaka alması gereken bir eğitim semineri olduğunu düşünüyorum.


Firmalarla yapmış olduğum görüşemelerde nerde eksik kaldığımın farkına vardım. Eğitimden sonraki görüşmelerde sonuç almaya başladım.


Katıldığım eğitimlerin içerisinde en çok yorulduğum, en uzun saatler çalıştığım, en farklı; ama en çok keyif aldığım eğitimdi. Eğitim sırasında kendimi, aslında pek de farkında olmadığım bazı yeteneklerimi ve sürekli birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarımın farklı yönlerini keşfettim. "Takım" ve "Takım ruhu" kavramlarının gerçek manasını bu eğitimde iyice hissettim. Öğrenme stillerimize uygun bir yapı kurgulığı ve her bir konusunun içinde bizim katkımız olduğu için olsa gerek tüm ekibimizi çok etkiledi. Potansiyeli görüp açığa çıkarma çabası, pozitif iletişimin yarattığı olumlu sonuçlarla ilgili verdiği örneklerin bazıları beni gerçekten şaşırttı. Şemsettin Beyin doğruya giden yolu buldurma yolunda bitmez sabrıyla gösterdiği koçluk desteği çalışanlarıma ve çocuklarıma karşı yaklaşımımda kulağıma küpe olarak kaldı.


Sayın Şemsettin Akçay Bize ayırdığınız zamanınızın değerli olduğunu biliyorum ve bize ayırdığınız için teşekkür eder ve bize verdiğiniz ve anlattığınız için çok mutlu olduk ve müdürlerimize de böyle bir imkan verdiklerinden dolayı çok teşekkür ederiz ve sizin gibi insanlara ihtiyacımız var.


Seminerin amacına uygun olarak sunulduğunu söylemek isterim.


Sevgili Hocam, öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Eğitim beklediğimden çok farklı ve faydalı geçti. Sizin gibi özel bir insanı tanımak hepsinden daha önemli. Hayata bakış açınız ile en az bizim kadar keyif aldığınız belli. Hiç bu kadar keyifli eğitim almamıştım. Kendimi bol bol eleştirme, eksiklerimi görme fırsatı buldum. Son olarak sizi bilmeden de olsa kırdıysam özür diliyorum. Ve her şey için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar ve sevgilerimle.


Merhaba Hocam, Ben ......... olaraktan yarım gün olarak bu salonda arkadaşlarla birlikte geçirmiş olduğumuz saatleri yazmaya kalkışsam inanın ki bu dosyaya sığdıramam.Bu duygu ve düşüncelerimi dile getirirken o kadar çok heyecanlıyım ki hayatımda hep insan ilişkileriyle iç içe olmak istemişimdir. Ama ne yazık ki bu benim hep içimde kalmıştır. Çekingenliğimden dolayı bir türlü bu anı yakalayamadım. Öncelikle kurumum adına teşekkür ediyorum ki bizi bugün burada saygı değer eğitimci bir hocayla tanıştırıp güncel yaşamımıza katkıda bulunduğu için. Hocam tek kelimeyle harikaydınız. Emin olun ki abartmıyorum.

Diğer Atölyeler

satış teknikleri

Satış Teknikleri Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi
pazarlama teknikleri

Pazarlama Teknikleri Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi
insan kaynakları

İnsan Kaynakları Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi
yönetici gelişimi

Yönetici Gelişim Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi
üretim yönetimi

Üretim Yönetimi Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi
arge inovasyon

ARGE Inovasyon Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi
Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close