İnsan Kaynaklarına Odaklanmak

 • Şemsettin Akçay
 • 29 Eylül 2016
şemsettin akçay

Her ne yapıyorsan, tüm dikkatini sadece ona ver.

İnsan Kaynakları Atölyesi, bu alanda başarılı olmak kişilere ve insan kaynakları yöneticilerine yönelik hazırlanan uygulama ağırlıklı bir eğitim programdır. İnsan Kaynakları Atölyesinde aşağıdaki konularda kendinizi geliştirebilirsiniz. Her atölye çalışmasının içeriği katılımcılardan gelen ön kayıt formundaki talepler doğrultusunda son halini alır. Atölye çalışmalarında yer alan temel konulara ilave olarak, katılımcı bazında özelleştirmeler yapılır. Atölye çalışmaları öncesinde kişisel testler ve atölye kapsamında yer alan konularda sahip olunması gereken temel yetkinliklerin ölçümü yapılır. Yapılan özelleştirmeler sonucunda her atölye çalışması benzersiz hale gelir. Atölye çalışmaları yaklaşımını öğrenmek için burayı tıklayın

İnsan Kaynakları Atölyesinde Ne Öğrenirsiniz?

Bu atölye çalışmasında yer alan temel konular aşağıda yer almaktadır. Atölye çalışmalarının odak noktasını yepkim insan kaynakları sistemi oluşturur.

şemsettin akçay

Yepkim İş Analizi ve İş Değerleme Sistemi Eğitimi

İnsan kaynakları atölye çalışmaları yepkim insan kaynakları modelini temel almaktadır. Yepkim kısaltması, Yetkinlik, Eğitim, Performans, Kariyer planlama, İş geliştirme ve Mülakat sistemi kelimelerinin ilk harflerinin bir araya gelmesi ile oluşturulmuştur. İşletmelerin insan kaynakları ile ilgili süreçlerinin yetkinliklere dayalı olarak oluşturulduğu bir yönetim sistemidir. Bu benzersiz sistem Şemsettin Akçay tarafından geliştirilmiştir.

İnsan kaynakları atölyesi yepkim modelinin incelenmesi ile başlar ve İPEK analizi ile devam eder.

Bir konuya Odaklanmak,
başarının ön koşuludur.

İPEK Analizi yepkim sisteminin içindeki en önemli adımdır. YEPKİM şirketin omurgasını oluşturur. İPEK analizi de bu omurganın üzerindeki tüm sinir ağlarının doğru olarak tanımlanması demektir. İyi hazırlanan ve düzenlenen bir İPEK analizi ile şirket süreçlerindeki tüm gri noktalar ortadan kaldırılır. İPEK analiz çalışması sadece insan kaynaklarına özgü bir uygulama değildir. Tüm şirket süreçlerine uygulanabilir. Yepkim insan kaynakları sisteminin benzersiz bir yaklaşımı olan İPEK analizi ile kalite sisteminizi tümü ile hatasız yenileyebilirsiniz. İPEK analizinde süreçlerin yaşam döngüsü de kolayca ortaya çıkarılır. ISO 9001-2015 sürümü ile uyumludur. Çalışma sonucunda ortaya çıkan dokümanlarla kalite el kitabınızı, yeni standardın belirttiği gibi çöpe atabilirsiniz.

Bu çalışmada ortaya çıkan değerlerle yapılan işleri, kurumsal süreç olgunluk düzeyinizi ve süreç akışlarınızı yenileyebilir ve sürekli yaşayan bir sistem haline dönüştürebilirsiniz. İPEK analizi yaklaşımı ile kalite sistemleriniz tüm çalışanlar tarafından doğal olarak sahiplenilir. Kalite yöneticileri en çok bu sonuçtan etkilenmektedirler.

İnsan kaynakları atölye çalışmaları iş süreçlerimiz gözden geçirilip tamamlandıktan sonra işe alım uygulamaları ile devam eder.


şemsettin akçay

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi

Sizde ihtiyaç duyduğunuz adayları bulmakta zorlanıyor musunuz? Bugün birçok işletme ihtiyacına uygun adayı bulmakta zorlanmaktadır. Mülakat süreci iki aşamadan oluşur. Birincisi uygun kişilerden oluşan bir aday havuzu oluşturmak, ikicisi ise bunların arasından sizin ihtiyacınızı en iyi karşılayacak kişiyi seçmek. Mevcut duruma baktığımızda birçok şirkette işe alınan her dört elemandan birisinin ilk üç ayda işten ayrıldığını görüyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi, şirkette yapılan her işin bir maliyeti vardır. İşe alım süreci, görünmeyen mali kayıp noktalarından biridir. Bu alanda yapılan çalışmaların maliyeti genelde hesaplanmadığından ne kadar para kaybettiğimizin de farkında olmayız. Okumaya devam etmeden önce aşağıda yer alan formüldeki alanlara son dört yıldaki değerlerinizi yazın ve sonucu hesaplayın.

şemsettin akçay

Bazı sektörlerde ve bazı pozisyonlarda iş gücü devir oranı % 200 - % 300'ü bulabilmektedir. Hizmet verdiğimiz kurumlardan birisindeki yöneticimiz, mülakat sürecinde yaşadıkları problemi şöyle tarif etmişti: Adaylar bugün internetteki forumlarda bizde yaşanan mülakat sürecini tümüyle paylaşıyorlar. Yeni aday daha görüşmeye girmeden ne sorduğumuzu, nasıl sorduğumuzu bizlerin tavır ve davranışlarını internetten okuyup içeri öyle giriyor. Bu nedenle biz de sürekli yeni sorular oluşturmak zorunda kalıyoruz. Aday seçimi bizim için çok zor bir iş haline geldi.

Mülakat sürecindeki en önemli adımlardan biride pozisyona uygun yetkinlik sorularının oluşturulmasıdır. Mülakat süreçlerinde sorulan soruları ve örnek yanıtları birçok internet sitesinde adaylar gibi sizde bulabilirsiniz. Aynı türde kalıplaşan sorularla doğru adayı seçmek kolay değildir. Başvuran adaylar sizi bu iş için en uygun kişi olduklarına ikna etmeye çalışırlar. Sizler ise onlarla görüşür bazen çeşitli testler uygular ve içlerinden en uygun olanını seçmeye çalışırsınız. Size uygun olan adayı seçtiğinizde kaynaklarınızı doğru yönde harcamış olursunuz.

İş ilanlarında neden ... yıl sektöründe çalışmış, ... okul mezunu yazdığını biliyor musunuz? Başka türlüsünü yazmayı bilmedikleri için.

Atölye çalışmaları ve uygulamaları ile öğrendiğinizi bilgileri kullanmaya başladığınızda bir anda hayatınızın nasıl kolaylaştığını sizde göreceksiniz.

Atölye çalışmalarının ikinci adımı oryantasyon ve iş başında eğitim uygulamalarıdır.


şemsettin akçay

Personel Oryantasyonu ve İş Başında Eğitimi

Bir çalışanın en verimli günü işe başladığı ilk gündür. Şirketi, görevini ve kendisinden beklenenleri, işini nasıl yapacağını anlatmaz, kurumu ona yeterince tanıtamazsanız gerçek performansını ortaya çıkarması için gerekli ortamı bulamadığından karşılıklı olarak hayallerin yıkılması da kaçınılmaz olur.

Yöneticiler ve çalışanlar genellikle eğitime ayıracak zaman bulamamaktan yakınırlar. Oysa çözüm çok basittir. İşinde oldukça deneyimli bir kişi bile yeni şirketinde işe başladığında şirketi tanıyabilmesi, kültürüne iş yapma tarzına ve değerlerine uyum sağlayabilmesi için zamana ve bilgi aktarımına ihtiyaç duyar. İş hayatında çok statik olduğu düşünülen muhasebe sistemleri dahi şirketten şirkete farklılık gösterir.

şemsettin akçay

Oryantasyon süresi aslında bir çeşit balayıdır. Eğer balayında eşinizle ilgili soru işaretleriniz oluşursa uzun süre doğru kişiyle olup olmadığınıza zihninizi yorarsınız, ta ki ona tekrar güvenene kadar.

İş hayatının günlük yoğunluğunda çalışanlarımızı eğitmek için vakit ayırmayız. İş zaten kendi kendine yapılıyordur. Ancak toplantılarda alınan kararlar, yaşanan değişimler vs bizim bildiğimiz konulardır. Yeterli bilgi aktarımı yapmamışsak çalışanlarımızın işi bizim kadar benimsemesini ve doğru işi yapmasını bekleyemeyiz. İşin başında eğitim için harcamadığımız her dakika, birikerek bize saatler kaybettirecek sorunlara dönüşür.

Şirketlerde yapılan tüm işler ve ortaya çıkan sonuçlar çalışanların eseridir. Atölye çalışmaları çalışanlarınızı nasıl değerlendireceğinizi, geri bildirim vereceğinizi ve onların gelişim planlarını nasıl hazırlayacağınızı öğreneceğiniz performans değerlendirme sistemi ile devam eder.


şemsettin akçay

Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Eğitimi

Hiç kimse başarısız olmak veya kötü bir performans ortaya koymak için işe gitmez. Başarısız personel yoktur, kişileri başarısızlığa götüren sistemler vardır. En iyi nitelikteki elemanı en kötü sistem içine koyun, her zaman sistem kazanır.

İşe alım başta olmak üzere birçok insan kaynakları süreçlerinde “yetkinlik” kavramı, son yıllarda üzerinde çok fazla konuşulan konulardan birisidir. Daha önce iş analizlerinin sonuçlarına dayandırdığımız işe alım, performans, ücret, eğitim gibi birçok sistem artık bu “yeni” alan üzerinde geliştirilmektedir. Performans yönetiminde atılan her doğru adım çalışanların tatmini ve buna bağlı olarak da şirketin karlılığını arttırmaya yönelik önemli bir katkıdır.

Yetkinlik bazlı performans değerlendirmeye dayanan yaklaşım, rekabet ortamında çalışanlarımızın verimliliğinin ortaya çıkarılmasında en etkili yöntemlerden birisidir. Çalışanlarının gösterdiği performansı tarafsız, doğru ve düzenli olarak değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını çalışanları ile paylaşmak yöneticiliğin en temel fonksiyonlarından biridir. Başarılı ve kurumsal şirketleri diğer şirketlerden ayıran en önemli farklardan biri ise; bu şirketlerin çalışanlarının performansını sadece değerlendirmekle kalmayıp, hedefler doğrultusunda yönlendirmeleri ve yönetmeleridir.

Ortaya çıkan değerlendirme sonuçlarına göre eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve plan yapmak bir sonraki atölye çalışması konusudur.


şemsettin akçay

Eğitim İhtiyaçları Analizi ve Eğitim Planlama Teknikleri Atölye Çalışması

Gerçek ihtiyaçlar bilinmiyorsa, yapılacak eğitimlerde zaman ve para kaybı kaçınılmazdır. Doğru şekilde analiz edilmeyen eğitim ihtiyaçları yapılan eğitim planlarını da olumsuz etkileyecektir. İsterseniz sizinle birlikte eğitim sürecine dört farklı pencereden birlikte bakalım;

Katılımcı: İhtiyaç duydukları kabiliyet ve bilgi alanları yerine, başka konulara odaklanmış eğitimlere katılmaları bu sürece olumsuz bakmalarına neden olmaktadır. Bir süre sonra vakit geçirmek, işten uzaklaşmak ve biraz eğlenmek gibi nedenlerle eğitime gitmektedirler. Birbirinin adeta tekrarı olan sunumlarda eğitimcilere olan inançları da kaybolur.

Eğitimci: Bilgi ve kabiliyet düzeyleri homojen olmayan katılımcılardan oluşan bir gruba sunum yapmak kolay değildir. Bunun için eğitimcinin gerekli teknik ve sosyal kabiliyetlerin iyi düzeyde olması gerekir. Bu tür eğitimcileri bulmak ve elde tutmak zordur.

Yönetici: Eğitime gönderecekleri eleman istenen sonuçlara ulaşmadığında, bu süreci işgücü kaybı olarak görmektedirler. Sorumluluğundaki işlerin aksamasını bahane ederek çalışanlarının eğitimlerine yeterli özeni ve zaman ayırmamaktadır.

Patron: Eğitim sonunda elde edilenler somut olarak ölçülmediği ve finansal değeri ortaya konulmadığı için, bu süreci bir gider kalemi olarak görmektedir. Patronlar sonunda “Eğitiyoruz da ne oluyor? Hala aynı sorunlarla uğraşıp duruyoruz.” Cümlesini sık kullanmaya başlıyorlar.

Eğitimin hazırlanması ve sunumu doğru değilse, sonuç başarısız olur. Atölye çalışmaları ve uygulamaları bu alandaki pratik çalışmalarla devam eder.


şemsettin akçay

Eğitimcinin Eğitimi - Sunum Teknikleri

Günümüzde işletmeler, hızlı değişimle ve yoğun rekabetle baş edebilmek için yeni teknolojilere ulaşmanın yanı sıra tüm faaliyetlerinde yüksek bir performans sağlamak zorundadırlar. Bireysel ve genel anlamda performans iyileştirme için sürekli olarak yeni bilgi, beceri ve tutum geliştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanmasında ilk akla gelen şüphesiz eğitimdir.

Şimdi uygularsanız,
kolay öğrenirsiniz.

Organizasyonlarda çalışanların eğitimi, dikkatle ele alınması gereken çok boyutlu bir süreçtir. İyi planlanmayan, uygun nitelikli eğitimciler tarafından verilmeyen ve öğrenilenlerin iş yaşamında yansıtılamadığı eğitimler, zaman ve para kaybından öte bir anlam taşımazlar. Eğitim süreçlerinin doğru yöntemlerle hazırlanıp yönetilmediği durumlarda, organizasyonun öğrenme ve gelişme heyecanı düşer. Bu nedenle, gerek eğitim ve insan kaynakları yöneticilerinin gerekse bölüm yöneticilerinin yaptıkları işi ve personel eğitimini çok iyi bilmesi gerekir.

Yöneticiler ekip ruhunu hissettirebilmek için personel profiline hâkim olmalı doğru zamanlarda doğru adımları hem kendi adına hem de ekibi adına atabilecek donanıma sahip olmalıdır. Bu nedenle yerinde ve doğru eğitim, iş yaşamının ayrılmaz bir parçası, sağlıklı büyümenin ve rekabette başarılı olmanın temel ön koşuludur.

İnsan kaynakları atölyesi bu ana kadar öğrendiğiniz ve uyguladığınız bilgilerin sürdürülmesi için gerekli motivasyon uygulamalarına odaklanarak tamamlanır.


şemsettin akçay

Ödül Yönetimi ve Motivasyon Eğitimi

Bir yönetici olarak yapılan hatalar kadar, başarıları da görmek ve takdir etmek zorundayız. Motivasyon konusu insan kaynağının yönetimindeki başarıya etkisi nedeniyle en çok tartışılan konudur. Motivasyonun amacı, çalışanları işe ve işletmeye bağlama yolları ile birlikte özendirme olanaklarını araştırmak, uygulamak ve böylelikle verimliliği arttırmaktır.

Elemanlarının hangi koşullarda, nasıl bir ortamda ve hangi araçlarla-yöntemlerle motive edileceği konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olan yöneticilerin kurumsal bütünleşmeyi ve çalışma verimini arttırma şansları çok yüksektir. Bireyin motivasyonu arttırıldığı takdirde, örgütsel amaçlara ulaşılması kolaylaşacaktır. İşinden tatmin duyan ve bireysel amaçlarını gerçekleştirmede örgüt tarafından destekleneceğini bilen çalışanlar, kurumsal etkinliğin arttırılmasında temel rolü üstlenirler.

Takdir-tanıma ve ödüllendirme, kurum kültürüne paralel, sistematik ve gerçek biçimde yapılmadığı takdirde yalnızca bir maliyet unsuru olarak kalır. Parasal ve parasal olmayan ödüllendirme araçları kişilere göre farklı anlamlar taşımaktadır. Bu nedenle personeli motive edecek araçlar doğru yöntemlerle seçilmelidir.


şemsettin akçay

İnsan Kaynakları Atölyesi

İnsan Kaynakları alanı elbette sadece bu altı temel konudan oluşmuyor. Bu altı temel konuda belirli bir bilgi, uygulama ve kabiliyet seviyesine geldikten sonra diğer alanlarda daha kolay başarılı olacağınızı sizde göreceksiniz.


şemsettin akçay

Atölye çalışmalarına katılmadan önce bunları okumanızı öneririm.


Atölye Eğitim Tarihleri

Eğitim Başlangıç Tarihleri

22-25 Ağustos 2022 - 4 Gün

Eğitim Süresi: 4 - Gün

Eğitim Saatleri: 09:30 - 16:00

Eğitim Bedeli: 7.800.-TL + KDV


Atölye Eğitim Yöneticisi

Şemsettin Akçay
Satış Pazarlama ve Inovasyon Mühendisi


% 100 Memnuniyet Garantisi

Atölye çalışmalarında öğrendiğiniz bilgileri 12 ay boyunca tümüyle uygular, üzerinize düşen görevleri yerine getirir, gerekli pratik çalışmaları yapar ve buna rağmen bir ilerleme elde edememezseniz, ödediğiniz ücreti tümüyle iade ediyoruz. Bu yaklaşımdan yararlanmak için geri bildirim anketimizi doldurmanız yeterlidir. % 100 memnuniyet garantisi bizim size taahhüdümüzdür.


Atölye çalışmalarına Ön Kayıt yapmak veya detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.

Ön Kayıt - Bilgi Talep Formu

Talebiniz kayıt edildi.

Bizim için ne söylediler?

Gerek sosyal ve gerekse iş yaşamımızda her an yaptığımız ya da karşılaştığımız fakat farkına varamadığımız bazı şeylerin ne kadar önemli olduğunu anlamamıza yarayan bir program oldu. Bakmayı,konuşmayı,dinlemeyi ve anlamayı artık daha net yapabileceğimi umuyorum. Birimlerde iletişim sorunu yaşayan, gerçekten sorunlu çalışanlara da verilmesinin çok daha fazla yararı olacağını düşünüyorum.


Hayatın her aşamasında gerek iş gerekse özel yaşantıda insanlar amaçlarına, hedeflerine ulaşmak için planlı, programlı bir şekilde çalışmalı. Teknolojinin sunduğu kolaylıklardan faydalanmalı, insana ve onun yaptığı değerlere,düşüncelere önem verilmeli. Hiç bir amaç ve hedef küçük görülmemeli. Hiç bir amaç ve hedef ulaşılmaz olarak algılanmamalı. Yönetim becerileri adı altında 2 gün süreyle aldığım eğitimde yukarıda belirttiğim düşünceleri geliştirdim ve bunları yapabileceğime inandım.


Her şeyden önce çok teşekkür ederim. 5-6 kez değişik firmalardan değişik konulu eğitim seminerlerine katılmış biri olarak, en keyif aldığım ve iş hayatımda enerjimin azaldığını hissederken, birden depolandığımı ve bununla da coştuğumu hissettiğim bir seminerdi. Beni birey olarak silkelediniz. Yaşamımdaki hedeflerim gün yüzüne çıktı tekrar. Eğitimci olmak istemiyorum ama bu öğrendiklerimle sanırım bomba gibi bir departman müdürü olarak şirketime faydalı olacağımı düşünüyorum. Elinize, dilinize ve yüreğinize sağlık. Bu arada inanılmaz etki gücünüzle çok iyi bir psikologda olduğunuzu ekleyebilirim.


Hocam ilk öncelikle size çok teşekkür ederim. Bu eğitime katılmadan önceki ve şimdiki düşüncelerim çok farklı. Bu farkı yaratan siz oldunuz. Çok karamsar ve korku içerisinde buraya geldim. Bu karamsarlığım ve korkumun yerini şu an bir umut ışığı aldı. Kendime olan güvenim 1 kat daha arttı. Sizin konu anlatımınız gerçekten çok etkileyici. Çünkü şu 4 gün içerisinde sadece sizin anlattıklarınız ve yaptıklarımız dışında hiç bir şey düşünemedim. Yatmak için yatağa girdiğim zaman bile yaptıklarımızı düşündüm. Sakin oluşunuz açık oluşunuz beni çok etkiledi. Sizi gerçekten bir çok yönünüzden dolayı örnek almaya çalışacağım. Buna inanabilirsiniz. İlginize ve alakanıza tekrar teşekkür eder saygılarımı sunarım.


Merhaba hocam namıma kıssadan hisseyi çıkardığımı söylemek isterim öncelikle. Bilgi dağarcığıma bir şeyler katacağımı tahmin ediyordum elbet ama bu kadarını beklemiyordum. İtiraf edeyim. Namıma konuşursam eğitimden çok zevkli sohbet havası vardı demek gerekir. Kısa sohbetler sohbet tadında ama bilgiyi süzgeçlediğim bir muhabbetin merkezi idi. Hayatımızda dönüm denilebilecek anlardan biridir bu süreç. Teşekkürler.


Öncelikle eğiticilerin eğitimi konusunda hayatımda ilk defa eğitime katıldım. Başlangıçta gerçekten çok büyük tereddütlerim vardı. Bunları beş günlük eğitim ile örnek uygulaması çok grup içinde çok iyi bir uyum. Sonuç olarak da bilgi ile donatıldıktan sonra sizin verdiğiniz teknikler ile toplum önünde hitap etmeyi öğrettiniz. Çok teşekkürler. Hayatımda yeni bembeyaz bir sayfa açtınız.


Sayın Hocam, 2 günlük vermiş olduğunuz “yönetim becerileri” ile gerçekten samimi bir şekilde çok iyi bir eğitim verdiniz. Özellikle konu içeriğinde gerek kurum içi, gerekse kurum dışı ve olası Dünya ülkelerinden örnekler gördük. Ancak söz konusu eğitim 5 iş günü olsa daha faydalı olacağının kanaatindeyim, saygılarımla.


Sayın Şemsettin Akçay Bize ayırdığınız zamanınızın değerli olduğunu biliyorum ve bize ayırdığınız için teşekkür eder ve bize verdiğiniz ve anlattığınız için çok mutlu olduk ve müdürlerimize de böyle bir imkan verdiklerinden dolayı çok teşekkür ederiz ve sizin gibi insanlara ihtiyacımız var.


Seminerin amacına uygun olarak sunulduğunu söylemek isterim.


Sevgili Hocam, öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Eğitim beklediğimden çok farklı ve faydalı geçti. Sizin gibi özel bir insanı tanımak hepsinden daha önemli. Hayata bakış açınız ile en az bizim kadar keyif aldığınız belli. Hiç bu kadar keyifli eğitim almamıştım. Kendimi bol bol eleştirme, eksiklerimi görme fırsatı buldum. Son olarak sizi bilmeden de olsa kırdıysam özür diliyorum. Ve her şey için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar ve sevgilerimle.


Merhaba Hocam, Ben ......... olaraktan yarım gün olarak bu salonda arkadaşlarla birlikte geçirmiş olduğumuz saatleri yazmaya kalkışsam inanın ki bu dosyaya sığdıramam.Bu duygu ve düşüncelerimi dile getirirken o kadar çok heyecanlıyım ki hayatımda hep insan ilişkileriyle iç içe olmak istemişimdir. Ama ne yazık ki bu benim hep içimde kalmıştır. Çekingenliğimden dolayı bir türlü bu anı yakalayamadım. Öncelikle kurumum adına teşekkür ediyorum ki bizi bugün burada saygı değer eğitimci bir hocayla tanıştırıp güncel yaşamımıza katkıda bulunduğu için. Hocam tek kelimeyle harikaydınız. Emin olun ki abartmıyorum.


Öncelikle eğitimden dolayı teşekkür ediyorum. Burada sizin hakkınızda bir şeyler yazmanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Özelikle su deneyini kendim deneyip inanırlığını geliştirmek istiyorum. Sonuç olarak, bana fazlasıyla yararlı olduğunu düşündüğüm eğitim için teşekkür ederim.


Sayın hocam, Almış olduğumuz yöneticiliği geliştirme eğitimi anlatım ve örnekleme bakımından mükemmeldi,Katılımcıların sürekli ilgi altında tutulmaları sağlanmıştır. Benim için yapılmasında yarar sağlayacağı açıktır. Verdiğimiz hizmetten dolayı teşekkür eder saygılarımı sunarım.


Sayın Şemsettin Akçay bize bu iletişim ve eğitim kursu verdiğiniz için size ve bu toplantıyı hazırlayan değirmen restoran yöneticilerine teşekkür ederim. Bu seminerde takım çalışması ve ekip olarak bir bütün olmamız gerektiğine bize iyi bir şekilde olmamızı gerektiğini bir nebzede olsa anlattınız için size teşekkür ederim. Teşekkürler.


Seminerin hem iş hayatımızda hem de normal hayatımızda faydalı olacağı kanaatindeyim. Vermiş olduğunuz seminer hiç düşünmediğimiz farklı konuları farklı anlamamızı sağladığı kanaatindeyim.


Şemsettin Bey verdiğiniz bilgiler beni çok aydınlattı, dağarcığımı daha çok genişlettiğime yardımcı olduğunuza inanarak aldığım bu pozitif değerleri ben de etrafıma yansıtmak isterim ve bundan sonrada yapacağıma inanıyorum. Bunda sizin yumuşak konuşmanız ve sıcak davranışınız ve ikna etme kabiliyetinizin rolü çok büyüktür. Teşekkür ederim.


Vermiş olduğunuz eğitimin umarım hakkını verebilir,sayenizde öğrendiklerimi hayata geçirerek yeni yeni başarılara imza atarım. Bu eğitimde bana tuttuğunuz ayna ile hedeflerime ulaşmak için daha çalışmam gerektiğini ve daha sistemli metodlar kullanmam gerektiğini, duruşumu ve sesimi daha etkili kullanmam gerektiğini öğrettiniz. İyi bir eğitimci ya da yönetici adayı olarak şu anda tarafınızdan seçilmediğimi biliyorum. Bu eğitimi aklımdan çıkarmadan pekiştirerek, zenginleştirerek hedeflerime ulaşmak istiyorum. Çok çok teşekkür ederim.


Buraya gelirken oflaya puflaya geldim. Çünkü yapmam gerekenleri arkada bıraktım ve dönüşte daha fazla şey yapmam gerektiğini biliyordum. Ve ne yalan söyleyim sıkıcı ve fasafiso (böylemi yazılıyor bilmiyorum ama :) boş şeylerle dolu bir eğitim olduğunu düşünerek geldim. Peki ne öğrendim?.. Ben zannediyordum ki bir konuyu biliyorsan çıkar paşalar gibi anlatırsın kimse de buna birşey demez. Ama öğrendim ki sadece anlatmak yeterli değilmiş. Anlatırken hangi teknikler uygulamalı. Sınıfa nasıl hakim olmalı? Ve de toğluluğa kendinizi nasıl benimsetmeli? Kendimi konuşurken izlediğimde yaptığım davranışlar, söylediğim kelimeleri inceledim. Acaba yeterli miydim? İletişim kurabiliyor muydum? Bunlara ilave olarak grup çalışmaları benim için çok önemliydi. İsteksiz insanlarla çalışrken tüm şevkim kırıldı... Daha aktif insanlarla çalışırken üzerime düşeni en iyi şekilde yapmaya çalıştım.... Ve en önemlisi yapabilirim dediğim zaman herşeyin iyi gittiğini gördüm. Kendi hareketlerime, ses tonuma hakim olmayı öğrendim. Kendim için hedefler koymam gerektiğini öğrendim. Zira hedeflerim doğrultusunda neler yaptığımı gözden geçirmem gerektiği.... Ya hocam bunları yazarken bile hayretler içinde kaldım... Ben birşeyler öğrenmiştim. Tek korkum; Birkaç gün sonra bunları acaba unuturmuyum endişesi... İnşallah bu olmaz!...

Diğer Atölyeler

satış teknikleri

Satış Teknikleri Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi
pazarlama teknikleri

Pazarlama Teknikleri Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi
insan kaynakları

İnsan Kaynakları Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi
yönetici gelişimi

Yönetici Gelişim Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi
üretim yönetimi

Üretim Yönetimi Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi
arge inovasyon

ARGE Inovasyon Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi
Üyelik sistemi ile giriş yapın

Hatalı e-mail adresi

Hide Hatalı şifre!

Şifremi unuttum?

Üyelik sistemine kayıt olun

Hatalı kullanıcı adı

Hatalı e-mail

Hide Hatalı şifre

Şifrenizimi unuttunuz? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Yeni şifreniz e-mail adresinize gönderilecektir.

Hatalı e-mail

Girişe dön

Kapat