Satışa Odaklanmak

 • Şemsettin Akçay
 • 29 Eylül 2016
şemsettin akçay

Satış Teknikleri Atölyesi, bu alanda başarılı olmak kişilere ve satış ekibi yöneticilerine yönelik hazırlanan uygulama ağırlıklı bir eğitim programdır. Satış Teknikleri Atölyesinde aşağıdaki konularda kendinizi geliştirebilirsiniz. Her atölye çalışmasının içeriği katılımcılardan gelen ön kayıt formundaki talepler doğrultusunda son halini alır. Atölye çalışmalarında yer alan temel konulara ilave olarak, katılımcı bazında özelleştirmeler yapılır. Atölye çalışmaları öncesinde kişisel testler ve atölye kapsamında yer alan konularda sahip olunması gereken temel yetkinliklerin ölçümü yapılır. Yapılan özelleştirmeler sonucunda her atölye çalışması benzersiz hale gelir. Atölye çalışmaları yaklaşımını öğrenmek için burayı tıklayın

Satış Teknikleri Atölyesinde Ne Öğrenirsiniz?

Başarılı bir satış elemanı ve satış yöneticisi olmak için önce iki temel alanda kabiliyetlerinizi geliştirmeniz gerekir. Bu temel alanlar başarıyı tamamlayan parçalardır. Bu alanlardan her hangi birisinde gereken yetkinliklere sahip değilseniz, elde ettiğiniz başarı sınırlı kalacaktır.

Satış alanında başarılı olmak için öncelikle iletişim ve müşterileri doğru tanımak konusunda kabiliyetlerinizi geliştirmelisiniz. Atölye çalışması bu iki alana odaklanmış konularla başlamaktadır.

şemsettin akçay
Önce iletişim: Aktif Dinleme ve Aktif İletişim Eğitimi

Tüm iş yaşamı iki kelimede özetlenebilir; Anlayabilmek ve Anlatabilmek. Anlayabiliyorsanız, anlatabilirsiniz.

Hızla değişen iş hayatında, değişmeyen ve rekabet gücünüzün artmasını sağlayan en önemli etken iletişimdir. Pazarda rakipleriniz, tedarikçileriniz, bayileriniz, birlikte çalıştığınız ekip arkadaşlarınız ve en önemlisi de müşterileriniz ile sağlıklı iletişim kurabiliyorsanız başarılı olabilirsiniz. Birey olarak iş ve özel hayatta başarılı olabilmenizin yolu da yine sağlıklı iletişimden geçer.

Farklı kişilikleri, bakış açılarını görebilmek, herkesin fikrini rahatça ortaya koymasına yardımcı olmak; anlayabilmek ve anlatabilmek iletişimin en temel unsurlarıdır. İletişim kendinizi ve iş üslubunuzu tanımanızla başlar. Kendini tanımayan, kendiyle iyi iletişim kuramayan insan, başkaları ile de iyi iletişim kuramaz. İş, aile ve sosyal yaşamda hepimizin farklı iletişim tarzları vardır.

Kişiler arası ilişkilerinizde, iletişimin belirleyici unsurları; dinleme, anlama ve beden dilini kullanma becerilerinizdir. İletişimde olduğunuz bireyin beden dilini çözümlemek, söylediklerini, duygularını anlamak (empati) ve anlaşıldığını ona hissettirebilmek önemlidir.

Farklı özelliklerdeki kişilerin oluşturduğu her ortamda, kişiler arasında yaşanan iletişim çatışmaları normal karşılanabilir. Bu noktada önemli olan çatışmaların yaşanıp yaşanmadığı değil, bunların nasıl yönetiliyor olduğudur. Etkin bir iletişim önündeki en önemli engel, söylenenlerle, anlaşılanlar arasındaki farktır. Çok sık olarak düşüncelerimizi ve fikirlerimizi aktarmak için kullandığımız kelimelerin karşı tarafta da aynı şekilde algılanacağını zannederiz. Bazen iletişim çabalarımızda aldığımız tepkiler bizi hayrete düşürür.

Bu konudaki atölye çalışmalarında iletişim konusunda temel kabiliyetlerinizi görebilir ve geliştirebilirsiniz. Öğrendiklerinizi uygulamaya başladığınızda, müşterileriniz ve çalışma arkadaşlarınızla iletişimin kolaylaştığını ve istediğiniz sonuca ulaştığını göreceksiniz.

Bir konuya Odaklanmak,
başarının ön koşuludur.

Müşterileri / Ekip Arkadaşlarınızı tanımak: İnsan Tipleri ve Davranış Biçimleri Eğitimi
 • Aday müşterilerinizi sizi seçmeleri için kolayca ikna edebilmek, onları sizin gibi düşünmesini, sizin kadar şirketi, ürün ve hizmetlerinizi sahiplenmelerini sağlamak ister misiniz?
 • Bir insanı tanımak için ortalama ne kadar süreye ihtiyacınız var?
 • Siz onu tanıyana kadar müşteriniz sizinle çalışmayı bırakıyor mu?
 • Ya iyi tanıdığınızı sandığınız müşterinizi aniden rakibinize kaptırdığınızda ne hissettiniz?
 • İlk kez görüştüğünüz müşteri adaylarınızla, çok iyi bir iletişim kurabilseydiniz, satış sonuçlarınız ne yönde olurdu?

Genellikle tanıdığımız insanları daha kolay yönlendiririz. Bir insanı tanımanın en iyi yolu onunla yolculuğa çıkmaktır der eskiler.

Karşınızdaki kişiyi, genellikle insanların en çok sevdiği davranış olan konuşma ihtiyacını gidererek çıkacağınız sohbet yolculuğunda tanıyabilirsiniz. İnsanlar bir sonraki hareketlerinin ipuçlarını konuşma, tutum ve davranışlarıyla verirler. Atölye çalışmalarının bu bölümünde; müşterilerinizi ve çalışma arkadaşlarınızı kolayca tanımanın ve anlamanın pratik yöntemlerini öğrenmiş olacaksınız. Bu sayede müşterilerinizi hedefleriniz ve amaçlarınız doğrultusunda ikna etmek, yönlendirmek sizin için çok kolay olacaktır.

Müşterilerinizi iyi tanıyor ve ihtiyaçlarını biliyorsanız, satış yapmanız kolaylaşır.


şemsettin akçay
Ürün ve Hizmetleri tanımak: Hizmet ve Ürün Satışında 140 Neden Yaklaşımı

Öncelikle satış yaptığınız ürün ve hizmetlerin tüm teknik detaylarına hâkim olmanız gerekir. Daha sonra müşterilerin satın alma sürecinde sizin sunduğunuz ürün ve hizmetleri kimlerle karşılaştırdığına bakmanız ve onların tüm teknik detaylarında hâkim olmalısınız. Ürün ve hizmetlerin satışını kolaylaştırmak için, müşterilerinizin satın alma nedenlerini ortaya çıkarmalısınız. Satılan ürün ve hizmetler hiçbir zaman teknik özelliklerine bakarak seçilmez. Teknik özelliklerin müşterinin zihninde bir yarar veya fayda duygusu olarak karşılığı vardır.

Satış konusunda en çok şikâyet edilen konuların başında “Bizim fiyatlarımız çok pahalı. Rakipler bizden daha ucuz. Fiyatları onların altına indirebilsek kesin satarız.” yaklaşımı gelmektedir. Siz veya satış ekibiniz de bu bahaneyi kullanıyorsanız atölye çalışmalarında fiyat itirazları konusunu nasıl ortadan kaldıracağınızı öğreneceksiniz.

Satış atölyesi çalışmalarında öğreneceğiniz 140 nedenden birçoğunu kullanmadığınızı veya satış sürecinde bunlara dikkat etmediğinizi anlayacaksınız. Eğitim dokümanında yer alan 140 neden tüm sektörlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Atölye çalışmalarında ürün ve hizmetlerinize uygun olanları ve bunları satış sunumunda nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Bu nedenleri kullanmaya başladığınızda elde ettiğiniz sonuçlardaki değişimi kendiniz göreceksiniz.

192 ÇEŞİT SATIŞ
SUNUMU VARDIR.

Nasıl sunmalıyız? : Sunum Teknikleri Eğitimi

Bir ürün veya hizmeti satmak için sunum becerilerinizi geliştirmiş olmanız gerekir. Bu bir kaç sayfa ve üstün körü hazırlanmış dokümanlarla veya sunum dosyaları ile yapılamaz. Sunumunuz müşterinin bilgi düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun tasarlanmış olmalıdır.

Her müşteriye ve uygun hazırlanmayan, tek bir sunum formatı ile yapılmaya çalışılan satış çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanır. Bu tür sonuçlar için kullanabilecek birçok bahane vardır. Satış için hazırlanacak sunumların kendine özgü bir içerik akışı ve tasarımı vardır. Başarılı satıcıların doğal bir kabiliyet olarak uyguladığı bu yaklaşım, aslında herkes tarafından uygulanabilir bir yaklaşımdır. Sorun bu bilginin sistematik olarak öğrenilmemesinden kaynaklanmaktadır.

192 Farklı satış sunumu vardır. Atölye uygulamalarında ürün, hizmet bilgisi, satın alma nedenleri ve sunum teknikleri konularında öğreneceğiniz bilgilerle, müşterilere göre bunları oluşturmayı ve kullanmayı öğreneceksiniz.


şemsettin akçay
Satış uygulamaları ve bilgiyi uygulamaya dönüştürmek: Etkin Satış Teknikleri Eğitimi
şemsettin akçay

İki tür satış vardır;

 1. Dokunulan ürün ve hizmetlerin satışı (FMCG, Beyaz Eşya, Otomotiv, Mobilya, Elektronik, Perakende vb),
 2. Dokunulmayan ürün ve hizmetlerin satışı (Proje, Teknik Ürünler, Sigorta, Hizmet, Kimyasal, Hammadde, Gayrimenkul vb).

Her iki tür satış sürecinin ortak noktaları olsa da, uygulamada iki farklı yol izlenmesi gerekir. Tek bir satış yaklaşımı ile bu iki farklı türdeki satış sürecinde başarılı olmanız mümkün değildir.

Dokunulmayan ürün ve hizmetlerin satışı en zor alandır. Birçok satış eğitiminde bu tür ürünlerin satış tekniklerine çok az yer verilmektedir. Bunun nedeni bu alanda uzmanlaşmış kişilerin sayısının az olmasıdır. İlk temas anında başlayan bu tür satışlarda başarılı olmak için iletişim kabiliyetlerinizi en üst düzeyde geliştirmiş olmanız gerekir.

Sigorta, hizmet, Hammadde ve teknik ürünler gibi işler dokunulmayan satış grubuna girer. Genelde müşteri adayınız ile görüşme süreniz kısıtlı ve tekrar görüşme sayınız azdır. Bu süreç içerisinde hem teknik personel hem de satın alma uzmanı ile görüşme söz konusudur. Sektörde B2B olarak adlandırılan bu satış türü genelde ilk görüşmede sonuçlanmaz. İyi bir takip sistematiği gerekir. Bu süreçte ilk görüşmede müşteri adayınızı % 85-90 ikna etmeniz gerekir. Siz satamıyorsanız, rakibiniz satacaktır.

ŞİMDİ uygularsanız,
kolay ÖĞRENİRSİNİZ.

Dokunulmayan hizmet ve ürün satışı diğer satış türlerine benzemez. Tümü ile güvene dayalıdır. Güveni oluşturmak için güçlü bir beden dili ve sözlü iletişim kabiliyeti gerekir.

Dokunulan ürün ve hizmetlerin satışı ise genelde fiyat rekabeti ile yapılmaktadır. Birçok satış eğitiminde fiyat dışındaki rekabet parametrelerine çok az yer verilmektedir. Rekabet parametrelerini ortaya çıkarmak için uzmanlık gereklidir. Bu alanda da uzmanlaşmış kişilerin sayısı azdır. İlk temas anında başlayan bu tür satışlarda başarılı olmak için rekabet parametreleri kabiliyetinizi en üst düzeyde geliştirmiş olmanız gerekir.

Satış sizin şirketinizin hayat kaynağıdır. Yapacağınız yatırımların ve harcamaların tümünü satıştan gelen para ile karşılarsınız. Kâr ancak satış varsa ortaya çıkar. Satışın olmadığı yerde işletmede olmaz. Artan rekabet koşullarında satış en güçlü olmanız gereken alandır. Peter Drucker bunu şöyle ifade etmektedir; " Yaptığınız her işin amacı müşteri yaratmaktır. İş dünyasında iki temel fonksiyon vardır: Satış ve yeni ürün geliştirme (inovasyon) size sonuç ve yeni müşteri üretir. Geriye kalan tüm faaliyetler maliyettir. "

Satış bir ihtiyacın giderilme sürecidir. İhtiyaç yoksa satış zordur. Sizde bir şey satın alırken bir sürü seçenek arasından ihtiyacınıza uygun olanı seçmeye çalışırsınız. Bugün tüm müşteriler bir seçim yapmaları gerektiğini bilirler. Bilmedikleri seçimi neye göre yapacaklarıdır. Satış anlayabilmek ve anlatabilmek sanatıdır.


şemsettin akçay
Atölye Çalışmaları ve Uygulamaları

Satış, belirli bir çalışma disiplini ile herkesin geliştirebileceği bir kabiliyet serisidir. Şirketinizin nakit akışını doğrudan etkileyecek tek bölüm satıştır. Sizin bu alandaki başarınız, şirketinizin başarısını doğrudan etkiler. Satış, yaşanan gelişmeler nedeni ile kendinizi sürekli geliştirmeniz gereken bir alandır.

Geçmişte müşteri bağlılık oranı sektörlere göre değişmekle birlikte ortalama % 40 seviyesindeydi. Önümüzdeki yıllarda bu oranın % 20’lere kadar düşmesi beklenmektedir. Müşteri sadakati artan rekabet nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle görüştüğünüz her yüz müşterinin en az 80'ini satışa dönüştürebilmeniz gerekir.

Doğru yöntem ve araçları kullanarak satışları 15 - 18 aylık dönem içerisinde % 33 veya % 150 arttırmak mümkündür.

Atölye çalışmalarında öğrendiğiniz tüm bilgileri uygulayarak kabiliyetlerinizi kolayca geliştirirsiniz.

şemsettin akçay
Satış Yöneticileri ve Satış Müdürleri

Satış tekniklerini iyi bilmek, sizin iyi bir yönetici olduğunuz anlamına gelmez. Bir alanı bilmek ve onu yönetmek iki farklı kabiliyet dizisidir. Şirketlerde genelde iyi satış elemanlarını yönetici pozisyonuna getirmek, sık görülen bir uygulamadır. İyi bir yönetici olmak için aşağıdaki alanlarda kendinizi geliştirmeniz gerekir. Öncelikle birden fazla insanın bir araya gelerek oluşturduğu takım kavramını bilmeniz ve bu konuya hakim olmanız gerekir. Satış ekiplerini oluşturmanın temeli buradan geçer. İşe aldığınız her yeni personel mevcut takım dinamiklerinizi değiştirir. Bir sonraki aşama ise üst yönetimle sayısal verilerle konuşmayı yani yönetmeyi öğrenmeniz gerekir. Bu bölümde öğreneceğiniz bilgilerle hedef ağaçları oluşturmayı, KPI sistemleri tasarlamayı ve işi ve insanları sonuç odaklı yönetmeyi öğrenirsiniz.

şemsettin akçay
Satış ekipleri oluşturmak: Başarılı Takım Kurmak Eğitimi

Her takım aslında bir insandır. Takım doğar, büyür, gelişir, bir amacı vardır ve o amacı gerçekleştirmek uğruna çabalar durur. Başındaki lider ne kadar yetkin ise takım da o derecede başarılı olur.

Takımlar başındaki yönlendiricileri ile yaşarlar. Eğer başında bir yönetici varsa statükocu olmaya, lider var ise yönlendirilmeye, koç var ise kendi başarılarını yaratmaya odaklanır.

Bir takım kurmak ilk bakışta çok kolay görünse de işin içindekiler bilir ki takımın ortak hedefler etrafında toplanması, takım oyuncularının yakın performans sergilemesi, farklı insanların etkin bir iletişim ve etkileşimle anlaşarak iş yapabilme yetenekleri, kısacası “takımdaşlık” süregelen iş yükü esnasında hiçte kolay oluşturulacak bir olgu değildir.

İşi ve ekipleri yönetmek: Yönetim Becerileri Geliştirme Eğitimi

Günümüz şartlarında işletmeler arasında farkı belirleyen ana faktör insandır. Gerek çalışan, gerekse yöneten olarak işletmelerdeki insanların işlerini, kendi performans sınırlarını sürekli geliştirerek yapmaları gerekir.

İşletmelerde, kurumsal hedefler için mevcut insan kaynağını tüm yönleri ile yöneterek ve yönlendirerek geliştiren ve kişisel yetkinliğini, becerilerini her geçen gün arttıran yöneticiler başarılı olabilir.

Yöneticiler görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmek için bir takım nitelik ve özelliklere de sahip olmalıdırlar. Olgun davranabilen, kendine güvenen ve başkalarına güven verebilen, samimi ilişki kurabilen ve empati yapabilen, ileriyi görebilen yöneticiler çalıştıkları işletmelerin başarısında önemli bir rol üstlenmektedirler.

Yöneticilerinin, yönetim ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi yolu ile çalışanların motivasyonu ve iş verimi üzerinde olumlu gelişmeler elde etmek için, tüm yönetim faaliyetlerinde profesyonel bir anlayışın yerleştirilmesi önemlidir.

Yönetim kabiliyetlerinizi geliştirdiğinizde aşağıda ipuçlarını göreceğiniz gibi, yaptığınız işe hem bütün, hem de detay bazında bakmayı ve yönetmeyi öğrenirsiniz.


şemsettin akçay
Ayrıntılara dikkat etmek, sizi öne çıkarır. Birisinin burada satış olmaz dediği yerde, diğeri fırsatları kolayca görür.

Atölye çalışmalarına katılmadan önce bunları okumanızı öneririm.


Atölye Eğitim Tarihleri

Eğitim Başlangıç Tarihleri

22-25 Ağustos 2022 - 4 Gün

Eğitim Süresi: 4 - Gün

Eğitim Saatleri: 09:30 - 16:00

Eğitim Bedeli: 7.650.-TL + KDV


Atölye Eğitim Yöneticisi

Şemsettin Akçay
Satış Pazarlama ve Inovasyon Mühendisi


Garanti

% 100 Memnuniyet Garantisi

Atölye çalışmalarında öğrendiğiniz bilgileri 12 ay boyunca tümüyle uygular, üzerinize düşen görevleri yerine getirir, gerekli pratik çalışmaları yapar ve buna rağmen bir ilerleme elde edememezseniz, ödediğiniz ücreti tümüyle iade ediyoruz. Bu yaklaşımdan yararlanmak için geri bildirim anketimizi doldurmanız yeterlidir. % 100 memnuniyet garantisi bizim size taahhüdümüzdür.


Atölye çalışmalarına Ön Kayıt yapmak veya detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.

Ön Kayıt - Bilgi Talep Formu

Talebiniz kayıt edildi.

Bizim için ne söylediler?

Almış olduğum eğitimin temel olarak çok yararlı olduğuna tamamıyla katılıyorum. Yönetim kademelerinde aldığım bilgileri hayat geçirerek alt kademede çalışanlarıma katkıda bulunacağım. Bu eğitimlerin gerek şube içi gerekse şube dışında kademeli olarak düzey platformunda değerlendirilmesi ve yöneticilerin buna göre bilgilendirilmesini isterim. Ayrıca bu eğitimlere bizim üstümüzdeki yöneticilerin de katılmalarını talep ediyorum. Çok başarılı bir sunuş ve ders gördüğüme inanarak devamı saygılarımla talep ederim.


Anladım ki tek başıma ben bir hiçim. Yani takım olmamız beraber düşünüp karar vermemiz gerektiğini,alt kadromdan da bir şeyler öğrenebileceğimi ve onlara bunu aktarmam gerektiğini,onların takım ruhu taşımasına yardımcı lup sadece kendi departmanları için değil diğer çalışanları da düşman gibi değil de bir arkadaş meslektaş gibi görmeleri gerektiğini öğrendim. Umarım bu eğitimlere katılmaya devam ederim. Size çok ama çok teşekkür ederim.


Hayatımda belkide ilk defa kendisi ile barışık ve insanların karşısına maske ile çıkmayan bir eğitmenden sunu dinlemiş oldum. Katılan herkes için temennim söylenenleri uygulayabilmektir. Hayatın o engebeli yollarında ideallerin darbe aldığı zor dönemlerde bu tür bilgilerin ışığında hedefe ulaşmak, kazanmamız gereken en önemli özellik olsa gerek. Umarım bunu sağlamış oluruz. Siz bütün bunlar için ideal bir eğitmensiniz diye düşünüyorum. Kendinizi sürekli yeniliyor olmanız bir sonraki buluşmada yeni şeylerle karşımızda olacaksınız demek. Herşey için teşekkürler.


İnanın ki bir insanın yaşam boyunca anlatamadıklarını anlattınız. Gerçekten beni o kadar etkiledi ki konuşmanız. Size canı gönülden teşekkürlerimi sunarım. Şunu belirtmek isterim ki tekrar böyle bir toplantıda sizinle olup konuşmalarınızı mütevazı bir şekilde dinlemeyi temenni ederim.


Kendi kişisel gelişimim adına çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Kurum içinde uygulamaya gelince hemen başlamayı düşünüyorum. Umarım işletebilir ve başarabilirim. Aktifeğitim Şemsettin Beye her şey için çok teşekkür ediyorum. Tutarlı iletişiminiz, cana yakınlığınız ve değerli bilgileriniz bizim için çok önemliydi. Kurum adına Genel Müdür, Genel müdür yardımcısı, Müdür ve müdür yardımcısı pozisyonunda olan kişiler tarafından da alınmasının kuruma faydası olacağını düşünüyorum.


Öncelikle bu eğitimin hayatımı ve kişiliğimi çevremle olan ilişkilerimi tamamen değiştireceğinden eminim. Bu seminerin benim için önemi gerçekten büyük.ben yaklaşık 5 senedir bu işteyim. İnan arkadaşlarıma bu kadar değişik bir gözle bakmadım. Her şeyden önce teşekkürler, bana beni öğrettiğiniz için.


Her şeyden önce bizim için göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ederim. Anlattığınız ve uygulattığınız çalışmalarda gerçekten birçok şey öğrendim. Zaman zaman siz anlatırken kendime çok kızdığım, zaman zaman gerçekten gururlandığım anlar da oldu. Eğitimin ne kadar faydalı bir şey olduğunu bir kez daha anladım. Gerçekten çok iyi bir öğretici ve konuşmacısınız. Sizi tanımış olmak gerçekten benim için çok önemli ve asla bir kez daha yakalayamayacağım güzel bir anı oldu. Şunu da söylemek istiyorum ki çok tonton ve şeker bir insansınız. Saygılarımla.


Sayın Şemsettin Akçay Bey, inanın hiç böyle bir eğitimle, hiç böyle bir sistemle karşılaşmadım. Eğitim programlarınızın her bir safhasında farklı bilgi, pratik ve teknikler var. Sizinle bilgilerimle devam ettiğim sürece, hem bir eğitmen hem de hayatını başarılı tamamlamış bir insan olacağıma inanıyorum. Bilgi alış-verişlerimi eğitim bittikten sonra bile sizinle Internet veya telefon sistemi ile alacağım. Sizi çok seviyorum. Başarılı eğiticinin başarılı öğrencileri olur.


Sevgili hocam, açıkçası geldiğim gün ki sabaha kadar gerek sizin gerekse bu eğitimin bana getirileri ve götürüleri hakkında hiç de bu kadar iyi niyetli değildim. Hayatımın hiç bir bölümünde bu kadar kısa bir süre içerisinde kendimle ilgili gerek iş gerekse özel hayatımda değiştirebileceğim ya da değiştirebilecek bir olay veya kişiyle karşılaşacağımı sanmaz, hatta aklıma getiremezdim. Sizden ve öğrettiklerinizden sizinde inanamayacağınız kadar çok büyük sevinçle ve hazla bir çok (kendimle) ilgili haz duydum. Bırakın iş yaşamını bundan sonraki hayatımda her zaman aklımda olacaksınız. Elimden geldiği kadar sizin bana öğrettiğiniz gibi her şeye pozitif bakacağım, buna inanabilirsiniz. İş yaşamımda da bunu çok samimi söylüyorum. Bir gün bir yerlerde çok iyi pozisyonlarda sizinle karşılaşıp yazdıklarımı beraber okuyup, yaşadıklarımıza sizinle beraber güleceğiz. Sizi tanıdığıma inanın o kadar çok memnunum ki bunu sözlerle ifade edemem. Bana öğrettiklerinize teşekkürler. Ayrıca bundan sonraki öğretecekleriniz içinde şimdiden çok çok teşekkürler.


Almış olduğum eğitimin temel olarak çok yararlı olduğuna tamamıyla katılıyorum. Yönetim kademelerinde aldığım bilgileri hayat geçirerek alt kademede çalışanlarıma katkıda bulunacağım. Bu eğitimlerin gerek şube içi gerekse şube dışında kademeli olarak düzey platformunda değerlendirilmesi ve yöneticilerin buna göre bilgilendirilmesini isterim. Ayrıca bu eğitimlere bizim üstümüzdeki yöneticilerin de katılmalarını talep ediyorum. Çok başarılı bir sunuş ve ders gördüğüme inanarak devamı saygılarımla talep ederim.


Yapmış olduğumuz eğitimin genel olarak oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Eğitimin veriliş şekli, uygulanan yöntemler kalıcı olması açısından çok başarılı. Daha önceki sistemlere kesinlikle benzemiyor. Benim kendime sorduğum soru ise belki bu eğitimin çalıştığım yerde yapılmaması daha iyi olabilirdi. Çünkü salon dışındaki ben kendimi çalışıyor pozisyonundan asla çıkaramadım. Bir turizm mensubunun eğitim yeri bence çalıştığı otel olmamalı. Her şey için çok çok teşekkürler. Sizi çok sevdik.


Hayatımda belkide ilk defa kendisi ile barışık ve insanların karşısına maske ile çıkmayan bir eğitmenden sunu dinlemiş oldum. Katılan herkes için temennim söylenenleri uygulayabilmektir. Hayatın o engebeli yollarında ideallerin darbe aldığı zor dönemlerde bu tür bilgilerin ışığında hedefe ulaşmak, kazanmamız gereken en önemli özellik olsa gerek. Umarım bunu sağlamış oluruz. Siz bütün bunlar için ideal bir eğitmensiniz diye düşünüyorum. Kendinizi sürekli yeniliyor olmanız bir sonraki buluşmada yeni şeylerle karşımızda olacaksınız demek. Herşey için teşekkürler.


Sevgili hocam açıkçası bu eğitime gelirken bana burada neler aktarılacağı hususunda herhangi bir bilgi aktarılmadı. Yani gelirken ben neyin eğitimini alacağım soru işaretleriyle geldim. Şu ana kadar o kadar çok insan gelip gitti ki iş hayatımda. Tabii ki her gelene işi aktardım. Bildiklerimi öğrettim. Öğrenme süreleri tabii ki uzun sürdü. Bu 1-2 kişiyle sınırlı kalsa hiç problem değildi belki ama insan sirkülasyonu çok olunca ve her gelenden işin bir ucundan tutmasını istediğimiz için tabii ki öğretiyoruz ve her seferinde uzun bir zaman. Ama artık daha kısa sürede nasıl daha uzun bir bilgi aktarımı yapabileceğimi ve bu işi nasıl zevkli bir oyuna dönüştürebileceğimi biliyorum. Teşekkürler.


Ben böyle bir eğitime ilk kez katıldım. Gerçekten büyük bir haz aldım. Şemsettin Beye hayran kaldım. Konuşması, anlatım tarzı, olayları yorumlaması beni çok etkiledi. Keşke bu tür uygulamaları daha öncede yapsalardı. Hatta her ay yapılsa. Seve seve gelirdim. Kendi yaptığım hatalarım gözümün önünden birer birer geçti. Bundan sonra davranışlarımın daha iyi olması için kendimle uğraşacağım. Eğitim çabuk bitti. Ama güzel ve iyi konular öğrendim. Mutlu bir şekilde ayrıldığımı söyleyebilirim.


Bir işi en iyi yapmanın temelinin o işi sevmek olduğunu öğrendim. bilginin paylaşılması gerektiğini öğrendim. kendime güvenim arttı. Sanki bazı sinirlerimi aldırdım. borsa oyununda, paylaşmayı, bodyde arkadaşlığı. ekip ruhunu. Japon kültüründen bazı örnekleri, kendimizi biraz daha zorlarsak potansiyelimizin artacağını öğrendim. Tabii ki bunlar sizin sayenizde oldu. Teşekkürler. Sizleri gökyüzündeki yıldızlara benzetiyorum, yalnız aranızda bir fark var, onlar milyonlarca siz ise bir tanesiniz.


Her şeyden önce bizim için göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ederim. Anlattığınız ve uygulattığınız çalışmalarda gerçekten birçok şey öğrendim. Zaman zaman siz anlatırken kendime çok kızdığım, zaman zaman gerçekten gururlandığım anlar da oldu. Eğitimin ne kadar faydalı bir şey olduğunu bir kez daha anladım. Gerçekten çok iyi bir öğretici ve konuşmacısınız. Sizi tanımış olmak gerçekten benim için çok önemli ve asla bir kez daha yakalayamayacağım güzel bir anı oldu. Şunu da söylemek istiyorum ki çok tonton ve şeker bir insansınız. Saygılarımla.


Hocam daha önce böyle bir etkinliğe katılmamıştım ve şimdiye kadar geçen zamanımı da bir takım gereksiz uğraşlarla doldurduğum için içimde kendime dair bir pişmanlık var. Umarım bundan sonra elimden geldiğince daha fazla zaman ayırarak bu tür etkinliklere katılmaya devam edeceğim. Sizin adınıza çok mutluyum, insanları (genellikle bilgisiz kesim) iyi yönlere itiyor ve içlerinde sakladıkları duyguları açıkça göstermesini sağlıyorsunuz. Ne konuda olursa olsun insanlar kendilerine olan özgüvenleri kazanıyorlar. Bu çok mutluluk verici sizin on numara bir eğitici olduğunuzu ve bu fikrimin de, olduğum zaman içinde değil ileriki zaman içinde daimi olacağının bilincindeyim. Kendinizle ne kadar övünseniz azdır.


İlk bu eğitime geldiğim gün aman ne diye geldim buraya diye düşündüm. Biraz işten kaçış, biraz da tatile gidemediğim için yaşadığım il sınırları dışına çıkarak rahatlamaktı diye düşündüm. Ben normal hayatımda da pek heyecanlanmayan düşündüklerimi hiç çekinmeyen rahat bir şekilde söyleyen biriyim. Bugün ise bu eğitime iyiki gelmişim, bazı şeyleri boş konuşuyormuşum, konuşacağım konuda azıcık araştırırsam çok daha iyi bir konuşmacı olup, karşımdakini bu şekilde etkileyerek, daha olumlu şekilde eğitebilirim diye düşünüyorum. YANİ BU EĞİTİME İYİKİ GELMİŞİM DİYORUM TEŞEKKÜRLER


Sevgili hocam öncelikle hem kendimin hem de şirketimin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 1,5 yıl bize eğitim vermesi için görüştüğümüz fakat zaman ayarlamasını yapamadığı için bize eğitim veremeyen çok sevdiğimiz bir dostumuzun sayesinde sizinle tesadüfen tanıştık. Bence bu bizim şansımız size bize öğrettikleriniz için teşekkür ederim. Bu dört günde belki bu güne kadar öğrenmediğim kadar çok şey öğrendiğime inanıyorum. Daha öğrenecek çok şeyimin olduğunu ve benim bildiğim birçok şeyi arkadaşlarımın bilmediğini öğreneceğim ve öğreteceğim. Her şey için teşekkürler. Sevgiler.


Ben bu dersten çok keyif aldım. Özellikle son zamanlarda art arda aldığımız hukuk, muhasebe derslerinden sonra daha hayata dair daha güncel şeyler duymak, dinlemek beni sevindirdi. Daha önce hiç bu tarz bir ders almadım o nedenle ders müfredatı hakkında bir şey bilmiyordum. Ama mesleki hayatımın henüz başlangıcında bu içeriğe sahip bir şeyler öğrendiğim için şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü diğer alanlara dalıp böyle bir formasyonu edinmek pek mümkün olmuyor. Umarım öğrendiklerimi uygulayabileceğim güzel ekiplerin sunulmasına öncü olabilir ya da bulunduğum ekiplerde başarılara imza atabilirim. Hocam, alanınızda çok ciddi bilgi birikimine sahipsiniz ve bunu aktarmaktan keyif aldığınız da belli. Teşekkür ederim. Sizi dinlemek tekrar bana keyif verdi.


Bugün uygulanan aktif dinleme ve aktif iletişim aslında günlük hayatımızın en önemli kavramlarını kapsamakta. Gün içinde diğer insanlarla kurduğumuz iletişimin ne kadar sağlıklı ve yararlı olduğu o kişiyi ikna edebilme ya da o kişinin anlatmak istediğini anlayabilme yani iletişimde paylaşım esasını içermekte. Bu yönden çok faydalı bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Eğitimci olarak sizinde yaklaşım ve anlatım olarak profesyonelce davranışınız çok olumlu. Bu konudaki her bilginizi bizle paylaştığınız için teşekkürler. Mavi önlük çok enteresan. Sizin iş kıyafetinizde bu olsa gerek. Saygılar.


Konusuna vakıf eğiten, aynı zamanda katılımı sağlayan ,insanları uyutmayan, verimli bir profesyonel. Teşekkür ederiz.


Mali İşler Direktörü olarak çalışmaktayım. Kurumsal yapıyı şirket bünyesinde oturtmak ve iş geliştirmeye yönelik olarak üstlenmiş olduğum ayrı bir misyonum daha var. tarafınızdan verilmiş olan eğitimi son derece faydalı buldum. İnşallah diğer eğitimlerinizi de izleme fırsatı bulurum. Teşekkürler..


Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizi dinlemekten sonsuz bir zevk aldım ve sizinle tanışmaktan çok mutlu oldum ve çok teşekkür ederim.


Sayın hocam sizi çok sevdik. (sevdim). Siz bizim idolümüzsünüz sizin gibi olaylara halim, sevecen, tatlı, sinirlerine hakim, kelimelerini yumuşak söylerken her biri bir altın niteliği kazandıran birisiniz. İnanın siz bu sevgiye ve size verilen bu değerlere fazlasıyla layıksınız.


Sayın Şemsettin Akçay Bey, inanın hiç böyle bir eğitimle, hiç böyle bir sistemle karşılaşmadım. Eğitim programlarınızın her bir safhasında farklı bilgi, pratik ve teknikler var. Sizinle bilgilerimle devam ettiğim sürece, hem bir eğitmen hem de hayatını başarılı tamamlamış bir insan olacağıma inanıyorum. Bilgi alış-verişlerimi eğitim bittikten sonra bile sizinle Internet veya telefon sistemi ile alacağım. Sizi çok seviyorum. Başarılı eğiticinin başarılı öğrencileri olur.

Diğer Atölyeler

satış teknikleri

Satış Teknikleri Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi
pazarlama teknikleri

Pazarlama Teknikleri Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi
insan kaynakları

İnsan Kaynakları Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi
yönetici gelişimi

Yönetici Gelişim Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi
üretim yönetimi

Üretim Yönetimi Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi
arge inovasyon

ARGE Inovasyon Atölyesi

 • Eğitim Süresi: 4 - Gün
 • Başlangıç Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi
Üyelik sistemi ile giriş yapın

Hatalı e-mail adresi

Hide Hatalı şifre!

Şifremi unuttum?

Üyelik sistemine kayıt olun

Hatalı kullanıcı adı

Hatalı e-mail

Hide Hatalı şifre

Şifrenizimi unuttunuz? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Yeni şifreniz e-mail adresinize gönderilecektir.

Hatalı e-mail

Girişe dön

Kapat